Kontakt ЋИРLATENG
TipОтворени поступак
Datum objave20.03.2014.
Rok za dostavljanje29.04.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku usluga prevoza, JN br. 4/2014

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave25.02.2014.
Rok za dostavljanje07.04.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku u otvorenom postupku nabavke sredstava za higijenu za potrebe tražilaca azila i Centra za azil i izbeglica i interno raseljenih lica smeštenih u kolektivnim centrima i ustanovama socijalne zaštite, oblikovana po partijama, JN br. 3/2014

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave11.02.2014.
Rok za dostavljanje11.02.2014. - Istekao

Prethodno obaveštenje o nameri da se sprovede postupak Javne nabavke usluga pružanja smeštaja i ishrane tražiocima azila, oblikovane po partijama: partija 1. Usluge smeštaja i ishrane na području Vojvodine, partija 2. Usluge smeštaja i ishrane na području istočne Srbije i partija 3. Usluge smeštaja i ishrane na području zapadne Srbije

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave23.10.2013.
Rok za dostavljanje22.11.2013. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga – smeštaj tražilaca azila van Centra za azil, JN br.5-2013

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave06.09.2013.
Rok za dostavljanje16.10.2013. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke dobra - nabavka paketa hrane za ugrožene kategorije migranata u Republici Srbiji

Преузмите пратећу документацију