ТипОтворени поступак
Датум објаве20.03.2014.
Рок за достављање29.04.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке за набавку услуга превоза, ЈН бр. 4/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве25.02.2014.
Рок за достављање07.04.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку набавке средстава за хигијену за потребе тражилаца азила и Центра за азил и избеглица и интерно расељених лица смештених у колективним центрима и установама социјалне заштите, обликована по партијама, ЈН бр. 3/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве11.02.2014.
Рок за достављање11.02.2014. - Истекао

Претходно обавештење о намери да се спроведе поступак Јавне набавке услуга пружања смештаја и исхране тражиоцима азила, обликоване по партијама: партија 1. Услуге смештаја и исхране на подручју Војводине, партија 2. Услуге смештаја и исхране на подручју источне Србије и партија 3. Услуге смештаја и исхране на подручју западне Србије

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве23.10.2013.
Рок за достављање22.11.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке у отвореном поступку за јавну набавку услуга – смештај тражилаца азила ван Центра за азил, ЈН бр.5-2013

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве06.09.2013.
Рок за достављање16.10.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке добра - набавка пакета хране за угрожене категорије миграната у Републици Србији

Преузмите пратећу документацију