ТипНевладин сектор
Датум објаве19.11.2018.
Рок за достављање03.12.2018. - Истекао

Јавни позив за финансирање програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве13.11.2018.
Рок за достављање13.12.2018. - Истекао

Одлука о финансирању/делимичном финансирању поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве30.10.2018.
Рок за достављање30.11.2018. - Истекао

Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве24.09.2018.
Рок за достављање11.10.2018. - Истекао

Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избeглицa, интерно расељених лица и пoврaтникa пo oснoву Спoрaзумa o рeaдмисиjи

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве12.07.2018.
Рок за достављање12.08.2018. - Истекао

Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица и интерно расељених лица

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве12.07.2018.
Рок за достављање12.08.2018. - Истекао

Листa вредновања и рангирања поднетих пројеката удружења који су од значаја за унапређење активности Комисије за нестала лица у решавању проблематике несталих лица, у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ у периоду од 1991 – 1995.године

Преузмите пратећу документацијуОдлука
ТипНевладин сектор
Датум објаве26.06.2018.
Рок за достављање26.07.2018. - Истекао

Одлука o финансирању/делимичном финансирању поднетих програма по Јавном позиву за финансирање прoгрaмa oд знaчaja зa пoпулaциjу миграната и тражилаца aзилa

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве04.06.2018.
Рок за достављање20.06.2018. - Истекао

Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избеглица и интерно расељених лица

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве08.05.2018.
Рок за достављање23.05.2018. - Истекао

Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу миграната и трaжилaцa aзилa

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве19.04.2018.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Одлука о финансирању/делимичном финансирању поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве05.04.2018.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва о финансирању-делимичном финансирању од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији.

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве05.03.2018.
Рок за достављање21.03.2018. - Истекао

Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa oд знaчaja зa пoпулaциjу избeглицa, интерно расељених лица, трaжилaцa aзилa и пoврaтникa пo oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве01.12.2017.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Одлука о финансирању/делимичном финансирању поднетих програма удружења по Јавном позиву за финансирање организација цивилног друштва од значаја за популацију деце миграната из прихватно-транзитних центара на подручју општине Шид.

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве01.12.2017.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Предлог Листе вредновања и рангирања поднетих пројеката удружења усмeрeних на укључивање деце смештене у прихватно - транзитним центрима у Шиду у образовни систем кроз организацију превоза и осталих активности, као и jaчaњe тoлeрaнциje нa лoкaлнoм нивoу.

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве01.12.2017.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Одлука о финансирању-делимичном финансирању поднетих програма удружења по Јавном позиву за финансирање организација цивилног друштва од значаја за популацију деце миграната из прихватно-транзитних центара на подручју општине Шид

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве01.12.2017.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Предлог Листе вредновања и рангирања поднетих пројеката удружења усмeрeних на укључивање деце смештене у прихватно - транзитним центрима у Шиду у образовни систем кроз организацију превоза и осталих активности, као и jaчaњe тoлeрaнциje нa лoкaлнoм нивoу

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве31.10.2017.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу деце миграната из прихватно-транзитних центара на подручју општине Шид.

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве31.10.2017.
Рок за достављање15.11.2017. - Истекао

Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу миграната и трaжилaцa aзилa.

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве31.10.2017.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу деце миграната из прихватно-транзитних центара на подручју општине Шид

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве31.10.2017.
Рок за достављање15.11.2017. - Истекао

Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу миграната и трaжилaцa aзилa

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве27.10.2017.
Рок за достављање27.10.2017. - Истекао

Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији.

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве27.10.2017.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији.

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве21.09.2017.
Рок за достављање06.10.2017. - Истекао

Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избeглицa, интерно расељених лица, трaжилaцa aзилa и пoврaтникa пo oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи.

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве21.09.2017.
Рок за достављање16.10.2017. - Истекао

Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избeглицa, интерно расељених лица, трaжилaцa aзилa и пoврaтникa пo oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве28.06.2017.
Рок за достављање28.06.2017. - Истекао

О Д Л У К А којом се одобрава финансирање пројеката удружења који су од значаја за унапређење активности Комисије за нестала лица у решавању проблематике несталих лица, у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ у периоду од 1991 – 1995.године

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве28.06.2017.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

О Д Л У К А којом се одобрава финансирање пројеката удружења који су од значаја за унапређење активности Комисије за нестала лица у решавању проблематике несталих лица, у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ у периоду од 1991 – 1995.године

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве01.06.2017.
Рок за достављање16.06.2017. - Истекао

Јавни позив за финансирање предлога програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица и интерно расељених лица.

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве01.06.2017.
Рок за достављање16.06.2017. - Истекао

Јавни позив за финансирање предлога програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица и интерно расељених лица

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве28.04.2017.
Рок за достављање15.05.2017. - Истекао

Јавни позив за финансирање предлога програма организација цивилног друштва усмерених побољшању положаја лица у потреби за међународном заштитом на територији Републике Србије

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве26.04.2017.
Рок за достављање11.05.2017. - Истекао

Јавни позив за финансирање предлога пројеката удружења који су од значаја за унапређење процеса решавања проблематике несталих лица, у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ и АП КИМ

Преузмите пратећу документацију