Kontakt ЋИРLATENG
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave21.11.2017.
Rok za dostavljanje29.11.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku fotokopir aparata, računarske i mrežne opreme, oblikovanan po partijama, JN br. 30/2017.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave21.11.2017.
Rok za dostavljanje30.11.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku za nabavku tonera, oblikovanan po partijama, JN br. 29/2017.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave26.10.2017.
Rok za dostavljanje03.11.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku paketa za izbeglice povratnike,JN br.28/2017.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave02.10.2017.
Rok za dostavljanje10.10.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluga DDD po epidemiološkim indikacijama, JN br. 27/2017.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave09.09.2017.
Rok za dostavljanje19.09.2017. - Istekao

Izvođenje radova na adaptaciji, sanaciji i promeni namene objekta u Plandištu – faza 1 - JN 26/2017.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave31.08.2017.
Rok za dostavljanje07.09.2017. - Istekao

Nabavka usluga –izrada studija i analiza za potrebe sprovođenja projekta podrška sistemu upravljanja migracijama u Republici Srbiji oblikovana po partijama

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave01.08.2017.
Rok za dostavljanje10.08.2017. - Istekao

Izvođenje radova na adaptaciji, sanaciji i promeni namene objekta u Plandištu – faza 1, redni broj JN 24/2017.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave21.07.2017.
Rok za dostavljanje28.07.2017. - Istekao

Nabavka usluga izrade studija i analiza za potrebe sprovođenja projekta Podrška sistemu upravljanja migracijama u Republici Srbiji, oblikovane po partijama JN 16/2017.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave18.07.2017.
Rok za dostavljanje26.07.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluga održavanja i popravke vozila sa pratećim delovima i opremom, oblikovana po partijama, JN 23/2017.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave29.06.2017.
Rok za dostavljanje07.07.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluga DDD po epidemiološkim indikacijama, JN 22/2017.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave08.06.2017.
Rok za dostavljanje16.06.2017. - Istekao

Nabavka usluge-unos u bazu statusa, JN 20/2017.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave01.06.2017.
Rok za dostavljanje12.06.2017. - Istekao

Izrada tehničke dokumentacije za objekte čiji je korisnik Komesarijat za izbeglice i migracije, JN 21/2017.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave16.05.2017.
Rok za dostavljanje26.05.2017. - Istekao

Nabavka pneumatika i ostalih delova za saobraćaj JN 19/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave08.05.2017.
Rok za dostavljanje17.05.2017. - Istekao

Javna nabavka - male vrednosti radova za tekuće održavanje stambenih jedinica koje su u vlasništvu Republike Srbije a date su na korišćenje Komesarijatu za izbeglice I migracije, redni broj JN 18/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave03.05.2017.
Rok za dostavljanje15.05.2017. - Istekao

Nabavka male vrednosti za nabavku usluga izrade baze podataka u vezi sa azilom i migracijama sa odgovarajućom obukom korisnika i izrada sajta, JN br. 7/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave27.04.2017.
Rok za dostavljanje05.05.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga preventivnih lekarskih pregleda zaposlenih, JN br. 17/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave20.04.2017.
Rok za dostavljanje28.04.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge unosa podataka u bazu, JN br. 15/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave30.03.2017.
Rok za dostavljanje07.04.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga korišćenja pokretnih toaleta, JN br. 14/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave27.03.2017.
Rok za dostavljanje04.04.2017. - Istekao

Nabavka usluge pranja posteljine u centru za azil u Banji Koviljači, JN 6-2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave22.03.2017.
Rok za dostavljanje30.03.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga dezinfekcije i dezinsekcije, JN 12/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave14.03.2017.
Rok za dostavljanje23.03.2017. - Istekao

Nabavka dobara sitnog potrošnog materijala za sitne zanatske popravke u centrima za azil i prihvatno tranzitnim centrima,JN 5/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave10.03.2017.
Rok za dostavljanje22.03.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku kancelarijskog materijala,JN 11/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave10.03.2017.
Rok za dostavljanje20.03.2017. - Istekao

Javna nabavka dobara pcela I kosnica sa opremom za izbeglice, IRL I povratnike, JN 13/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave06.03.2017.
Rok za dostavljanje14.03.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga pogrebnih preduzeća, JN br. 9/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave06.03.2017.
Rok za dostavljanje14.03.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge učenja srpskog jezika za lica kojima je priznato pravo na utočište, JN br. 10/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave01.03.2017.
Rok za dostavljanje09.03.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga osiguranja vozila. JN br. 8/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave23.02.2017.
Rok za dostavljanje03.03.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga održavanje higijene u Centru za azil i vršenje manjih zanatskih popravki JN br. 4/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave22.02.2017.
Rok za dostavljanje02.03.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku setvenog repromaterijala za prolećnu setvu semenog kukuruza, kao pomoć izbeglicama povratnicima u zemlje porekla, JN br. 3/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave14.02.2017.
Rok za dostavljanje22.02.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga objavljivanja tekstova u štampanom mediju – jednoj dnevnoj novini koja se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije JN br. 1/2017

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave09.02.2017.
Rok za dostavljanje17.02.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga sređivanje, sortiranje i selektovanje dokumentacije, za potrebe Grupe za dokumentacione poslove, pisarnicu i arhivu Komesarijata za izbeglice i migracije JN br. 2/2017

Преузмите пратећу документацију