Kontakt ЋИРLATENG
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave27.02.2019.
Rok za dostavljanje08.03.2019. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku setvenog repromaterijala za prolećnu setvu semenog kukuruza, kao pomoć izbeglicama povratnicima u zemlje porekla JN br. 7/2019.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave22.02.2019.
Rok za dostavljanje04.03.2019. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara za protivpožarnu zaštitu sa ugradnjom i servisiranjem protiv požarne opreme JN 6/2019.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave12.02.2019.
Rok za dostavljanje21.02.2019. - Istekao

Nabavka usluga objavljivanja tekstova u štampanom mediju – jednoj dnevnoj novini koja se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, JN br. 2/2019.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave11.02.2019.
Rok za dostavljanje20.02.2019. - Istekao

Javna nabavka usluga sređivanje, sortiranje i selektovanje dokumentacije, za potrebe Grupe za dokumentacione poslove, pisarnicu i arhivu, JN br. 1/2019.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave08.02.2019.
Rok za dostavljanje18.02.2019. - Istekao

Javna nabavka usluga korišćenja pokretnih toaleta na području Vojvodine, JN br. 4/2019.

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave26.11.2018.
Rok za dostavljanje05.12.2018. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti- Izvođenje radova na instalacijama za detekciju i dojavu požara, redni broj JN 26/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave22.11.2018.
Rok za dostavljanje03.12.2018. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 24/2018 i Konkursna dokumentacija

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave13.11.2018.
Rok za dostavljanje22.11.2018. - Istekao

Nabavka dobra mehanizacije za izbeglice povratnike u zemlju porekla JN 25/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave09.11.2018.
Rok za dostavljanje19.11.2018. - Istekao

Nabavka dobra: aparata, računarske, mrežne opreme i druge opreme za realizaciju projektnih aktivnosti JN 23/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave26.10.2018.
Rok za dostavljanje05.11.2018. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku kancelarijskog materijala JN 22/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave14.09.2018.
Rok za dostavljanje24.09.2018. - Istekao

Javna nabava paketa za izbeglice povratnike, JN br.21/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave11.09.2018.
Rok za dostavljanje20.09.2018. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti – Izvođenje radova na adaptaciji, sanaciji i promeni namene objekta u Plandištu – faza 3, redni broj JN 20/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave20.08.2018.
Rok za dostavljanje29.08.2018. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/2018 i Konkursna dokumentacija

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave06.08.2018.
Rok za dostavljanje15.08.2018. - Istekao

Javna nabavka dobara za protivpožarnu zaštitu sa ugradnjom i servisiranjem protiv požarne opreme,JN 18/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave19.07.2018.
Rok za dostavljanje30.07.2018. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga preventivnih lekarskih pregleda zaposlenih, redni broj JN 17/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave19.07.2018.
Rok za dostavljanje27.07.2018. - Istekao

Nabavka usluge - unos u bazu statusa

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave11.07.2018.
Rok za dostavljanje20.07.2018. - Istekao

Javna nabavka - male vrednosti usluga za izradu tehničke dokumentacije za objekte čiji je korisnik Komesarijat za izbeglice i migracije, redni broj JN 16/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave04.05.2018.
Rok za dostavljanje14.05.2018. - Istekao

Nabavka usluga održavanja i popravke vozila sa pratećim delovima i opremom, oblikovana po partijama br. 15/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave13.04.2018.
Rok za dostavljanje23.04.2018. - Istekao

Nabavka odeće i obuće za tražioce azila, JN 11/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave13.04.2018.
Rok za dostavljanje23.04.2018. - Istekao

Javna nabavka - male vrednosti dobara pčela i košnica sa opremom za izbeglice, IRL i povratnike, JN 14/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave12.04.2018.
Rok za dostavljanje23.04.2018. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge učenja srpskog jezika za lica kojima je priznato pravo na utočište, JN br. 13/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave12.04.2018.
Rok za dostavljanje20.04.2018. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku pneumatika i ostalog materijala za saobraćaj sa konkursnom dokumentacijom, JN br. 7/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave15.03.2018.
Rok za dostavljanje27.03.2018. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama, JN br. 10/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave15.03.2018.
Rok za dostavljanje23.03.2018. - Istekao

Javna nabavka usluga korišćenja pokretnih toaleta, JN br. 8/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave07.03.2018.
Rok za dostavljanje16.03.2018. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluge pranja posteljine u Centru za azil u Banji Koviljači, JN br. 6/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave01.03.2018.
Rok za dostavljanje09.03.2018. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga pogrebnih preduzeća, JN br. 5/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave28.02.2018.
Rok za dostavljanje09.03.2018. - Istekao

Javna nabavka - male vrednosti radova na tekuće odrzavanje objekata koje su u vlasništvu Republike Srbije a date su na korisšćenje Komesarijatu za izbeglice i migracije, redni broj JN 4/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave27.02.2018.
Rok za dostavljanje07.03.2018. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku setvenog repromaterijala za prolećnu setvu semenog kukuruza, kao pomoć izbeglicama povratnicima u zemlje porekla, JN br. 3/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave14.02.2018.
Rok za dostavljanje22.02.2018. - Istekao

Nabavka usluga objavljivanja tekstova u štampanom mediju – jednoj dnevnoj novini koja se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, JN br. 2/2018

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave12.02.2018.
Rok za dostavljanje20.02.2018. - Istekao

Javna nabavka usluga sređivanje, sortiranje i selektovanje dokumentacije, za potrebe Grupe za dokumentacione poslove, pisarnicu i arhivu, JN br. 1/2018

Преузмите пратећу документацију