ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве18.05.2021.
Рок за достављање24.05.2021. - Истекао

Набавка електронске комуникационе услуге - услуга преноса путем оптичких влакана

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве17.05.2021.
Рок за достављање20.05.2021. - Истекао

Набавка репроизведених тонера

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве20.04.2021.
Рок за достављање26.04.2021. - Истекао

Извођење радова на замени вентилације у трпезарији ПЦ Обреновац број 20/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.04.2021.
Рок за достављање16.04.2021. - Истекао

Набавка услуге промоције ЦЕБ пројекта (промо филм)

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве12.04.2021.
Рок за достављање15.04.2021. - Истекао

Набавка мобилних телефона - НАБАВКА БРОЈ 19/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве12.04.2021.
Рок за достављање14.04.2021. - Истекао

Набавка услуге електронског праћења прописа бр. 404-35

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве09.04.2021.
Рок за достављање13.04.2021. - Истекао

Набавка класичних жичних слушалица са микрофоном - НАБАВКА БРОЈ 18/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве02.04.2021.
Рок за достављање09.04.2021. - Истекао

Набавка мобилних телефона

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве22.03.2021.
Рок за достављање25.03.2021. - Истекао

Набавка услуга погребних предузећа Н 13/2021

Позив за подношење понудаОбразац пријаве
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве04.03.2021.
Рок за достављање09.03.2021. - Истекао

Јавна набавка за услуге чишћења димњака

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве04.03.2021.
Рок за достављање09.03.2021. - Истекао

Јавна набавка за услуге чишћења котлова на лож уље

Позив за подношење понудаОбразац за подношење понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве03.03.2021.
Рок за достављање09.03.2021. - Истекао

Набавка услуге пројектовања и израде комплетно потребне техничке документације за адапатацију и пренамену објекта КН 127 у Прихватном центру у Обреновцу

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.02.2021.
Рок за достављање11.02.2021. - Истекао

Набавкa добара за противпожарну заштиту са уградњом и сервисирањем против пожарне опреме Н 5/2021

Позив за подношење понудаОбразац понудеИзмењен образац понуде 10.2.2021.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве03.02.2021.
Рок за достављање05.02.2021. - Истекао

Јавна набавка 4/2021-Услуга прања возила

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве29.01.2021.
Рок за достављање03.02.2021. - Истекао

Набавка услуга штампе взит карти и честитки, израда печата са додатном опремом Н 3/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве22.01.2021.
Рок за достављање26.01.2021. - Истекао

Набавка услуга стручног лица за послове безбедности и здрављa на раду Н 1/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве20.01.2021.
Рок за достављање25.01.2021. - Истекао

Позив за подношење понуда за услуге техничког прегледа и регистрације возила

Позив за подношење понудаКонкурсна документација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.12.2020.
Рок за достављање16.12.2020. - Истекао

Услуга израде геодетских подлога и ажурираног катастарско топографског плана Н 60/20

Позив за подношење понуда, образац понуде и конкурсна документација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве07.12.2020.
Рок за достављање09.12.2020. - Истекао

Набавка новогодишњих пакета за децу мигранте и тражиоце азила Н 59/2020

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве04.12.2020.
Рок за достављање07.12.2020. - Истекао

Набавка услуга праћења медијске експонираности прес клипинга друштвених мрежа Н 58/2020

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве01.12.2020.
Рок за достављање03.12.2020. - Истекао

Закуп пословног простора у Грачаници

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве12.11.2020.
Рок за достављање16.11.2020. - Истекао

Јавна набавка наруџбеницом за куповину намештаја за Центар за обуку у Прихватном центру Обреновац

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве21.10.2020.
Рок за достављање23.10.2020. - Истекао

Јавна набавка дидактичког материјала за обуку шивења у прихватним центрима

Конкурсна документација и позив за подношење понуда
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.06.2020.
Рок за достављање19.06.2020. - Истекао

Јавнa набавкa услуга погребних предузећа, ЈН бр. 15/2020

Позив за подношење понудаКонкурсна документација Одлука о додели уговора 22.06.2020.Обавештење о закљученом уговору ЈН-15/2020
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве09.06.2020.
Рок за достављање18.06.2020. - Истекао

Набавка механизације за избеглице повратнике у земљу порекла JН 14/2020

Позив за подношење понудаКонкурсна документација Одлука о додели уговора 23.6.2020.Обавештење о закљученoм уговору 2.7.2020.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.06.2020.
Рок за достављање17.06.2020. - Истекао

Јавна набавa пакета помоћи за избеглице повратнике, ЈН бр. 13/2020

Позив за подношење понудаКонкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 2.7.2020.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве20.05.2020.
Рок за достављање29.05.2020. - Истекао

Набавка услуга одржавања и поправке возила са пратећим деловима и опремом, обликована по партијама бр. 12/2020

Позив за подношење понудаКонкурсна документација Одлука о додели уговора ЈН 12/2020 02.06.2020.Oбавештење о закљученом уговору за партију 1 и партију 2
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве19.05.2020.
Рок за достављање28.05.2020. - Истекао

Набавка пнеуматика и осталог материјала за саобраћај, ЈН бр. 11/2020

Позив за подношење понудаKонкурсна документација Одлука о додели уговора ЈН 11/2020 29.05.2020.Обавештење о закљученом уговору 8.6.2020.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве06.04.2020.
Рок за достављање14.04.2020. - Истекао

Јавна набавка материјала и алата за потребе центара за азил

Конкурска документацијаЈавни позивОбавештење о закљученом уговору 6.5.2020.