ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве02.10.2017.
Рок за достављање10.10.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуга ДДД по епидемиолошким индикацијама, ЈН бр. 27/2017.

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве09.09.2017.
Рок за достављање19.09.2017. - Истекао

Извођење радова на адаптацији, санацији и промени намене објекта у Пландишту – фаза 1 - JN 26/2017.

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве31.08.2017.
Рок за достављање07.09.2017. - Истекао

Набавка услуга –израда студија и анализа за потребе спровођења пројекта подршка систему управљања миграцијама у Републици Србији обликована по партијама

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве01.08.2017.
Рок за достављање10.08.2017. - Истекао

Извођење радова на адаптацији, санацији и промени намене објекта у Пландишту – фаза 1, редни број ЈН 24/2017.

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве21.07.2017.
Рок за достављање28.07.2017. - Истекао

Набавка услуга израде студија и анализа за потребе спровођења пројекта Подршка систему управљања миграцијама у Републици Србији, обликоване по партијама ЈН 16/2017.

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве18.07.2017.
Рок за достављање26.07.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуга одржавања и поправке возила са пратећим деловима и опремом, обликована по партијама, ЈН 23/2017.

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве29.06.2017.
Рок за достављање07.07.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуга ДДД по епидемиолошким индикацијама, JN 22/2017.

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.06.2017.
Рок за достављање16.06.2017. - Истекао

Набавка услуге-унос у базу статуса, JN 20/2017.

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве01.06.2017.
Рок за достављање12.06.2017. - Истекао

Израда техничке документације за објекте чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције, JN 21/2017.

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве16.05.2017.
Рок за достављање26.05.2017. - Истекао

Набавка пнеуматика и осталих делова за саобраћај ЈН 19/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.05.2017.
Рок за достављање17.05.2017. - Истекао

Јавна набавка - мале вредности радова за текуће одржавање стамбених јединица које су у власништву Републике Србије а дате су на коришћење Комесаријату за избеглице И миграције, редни број ЈН 18/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве03.05.2017.
Рок за достављање15.05.2017. - Истекао

Набавкa мале вредности за набавку услуга израде базе података у вези са азилом и миграцијама са одговарајућом обуком корисника и израда сајта, ЈН бр. 7/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве27.04.2017.
Рок за достављање05.05.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга превентивних лекарских прегледа запослених, ЈН бр. 17/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве20.04.2017.
Рок за достављање28.04.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге уноса података у базу, ЈН бр. 15/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве30.03.2017.
Рок за достављање07.04.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга коришћења покретних тоалета, ЈН бр. 14/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве27.03.2017.
Рок за достављање04.04.2017. - Истекао

Набавка услуге прања постељине у центру за азил у Бањи Ковиљачи, JN 6-2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве22.03.2017.
Рок за достављање30.03.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга дезинфекције и дезинсекције, JN 12/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.03.2017.
Рок за достављање23.03.2017. - Истекао

Набавка добара ситног потрошног материјала за ситне занатске поправке у центрима за азил и прихватно транзитним центрима,JN 5/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.03.2017.
Рок за достављање22.03.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку канцеларијског материјала,JN 11/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.03.2017.
Рок за достављање20.03.2017. - Истекао

Javna nabavka dobara pcela I kosnica sa opremom za izbeglice, IRL I povratnike, JN 13/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве06.03.2017.
Рок за достављање14.03.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга погребних предузећа, ЈН бр. 9/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве06.03.2017.
Рок за достављање14.03.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге учења српског језика за лица којима је признато право на уточиште, ЈН бр. 10/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве01.03.2017.
Рок за достављање09.03.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга осигурања возила. ЈН бр. 8/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве23.02.2017.
Рок за достављање03.03.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услугa одржавањe хигијене у Центру за азил и вршење мањих занатских поправки ЈН бр. 4/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве22.02.2017.
Рок за достављање02.03.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку сетвеног репроматеријала за пролећну сетву семеног кукуруза, као помоћ избеглицама повратницима у земље порекла, ЈН бр. 3/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.02.2017.
Рок за достављање22.02.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услугa објављивања текстова у штампаном медију – једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије ЈН бр. 1/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве09.02.2017.
Рок за достављање17.02.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услугa сређивање, сортирање и селектовање документације, за потребе Групе за документационе послове, писарницу и архиву Комесаријата за избеглице и миграције ЈН бр. 2/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве01.12.2016.
Рок за достављање09.12.2016. - Истекао

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга хотела ради одржавања радних састанака са имплементационим партнерима, запосленима и ангажованим лицима у Комесаријату, ЈН бр.18/2016

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве09.11.2016.
Рок за достављање17.11.2016. - Истекао

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку геодетских услуга на територији Републике Србије, обликована по партијама, ЈН бр.17/2016

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве04.10.2016.
Рок за достављање12.10.2016. - Истекао

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку пакета за избеглице повратнике,ЈН бр.16/2016

Преузмите пратећу документацију