ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве25.06.2014.
Рок за достављање07.07.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку добра садница као помоћ избеглицама и ИРЛ у приватном смештају и повратницима, ЈН бр. 17/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве20.05.2014.
Рок за достављање30.05.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку пчела и кошница за избеглице, интерно расељена лица и повратнике, ЈН бр. 19/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве29.04.2014.
Рок за достављање07.05.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку услуга пружања бесплатне правне и психосоцијалне помоћи тражиоцима азила, ЈН бр. 16/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве17.04.2014.
Рок за достављање28.04.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку добара опреме, ЈН бр. 15/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве19.03.2014.
Рок за достављање27.03.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку услуга прања постељине у Центру за азил у Бањи Ковиљачи, ЈН бр. 14/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве18.03.2014.
Рок за достављање26.03.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку добара одеће и обуће за лица у Центрима за азил, ЈН бр. 13/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.03.2014.
Рок за достављање24.03.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке за набавку услуге погребних предузећа, ЈН бр. 10/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве12.03.2014.
Рок за достављање24.03.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке за набавку добара осталих делова за саобраћај - шифра из општег речника 34300000 - делови и прибор за возила и њихове моторе, ЈН бр. 12/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.03.2014.
Рок за достављање21.03.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку добара канцеларијског материјала, ЈН бр. 11/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве06.03.2014.
Рок за достављање17.03.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку услуга прикупљања и сређивања документације, информација о несталим лицима у оружаним сукобима на подручју Републике Хрватске у периоду од 1991-1995.године., ЈН бр. 9/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве04.03.2014.
Рок за достављање11.03.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку добра електричне енергије за потребе Центра за азил у Бањи Ковиљачи, ЈН бр. 4/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве21.02.2014.
Рок за достављање03.03.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за избор извођача радова на поправци кровног покривача ради заштите од прокишњавања стамбених јединица у Ковачици, ЈН бр. 8/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.02.2014.
Рок за достављање24.02.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку услуге - унос података у базу статуса, ЈН бр. 7/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве13.02.2014.
Рок за достављање26.02.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку услуга ревизије за извештај о реализацији пројекта Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), ЈН бр. 6/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве11.02.2014.
Рок за достављање19.02.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку услуга одржавањe хигијене и вршење мањих занатских поправки у Центру за азил у Бањи Ковиљачи, ЈН бр. 3/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве06.02.2014.
Рок за достављање14.02.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку услуга објављивања текстова у штампаном медију - једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србија, а за потребе комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, ЈН бр. 2/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве06.02.2014.
Рок за достављање19.02.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку услуга посредовања при куповини авионских карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранство, обликоване по партијама, ЈН бр. 1/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве09.12.2013.
Рок за достављање20.12.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку услуга, израде система за електронску евиденцију лица смештених у центрима за азил и прикупљања података о пруженим услугама у свој систем пословања и подршка, ЈН бр. 35/2013

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве02.12.2013.
Рок за достављање10.12.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за извођача радова на санацији последица пожара на кућама број 1 и 2 у избегличком насељу "Стари Дољевац" у Дољевцу, ЈН бр. 34/2013

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве12.11.2013.
Рок за достављање20.11.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку услуга хотела ради одржавања конференције и регионалних састанака са повереницима за избеглице и пројектним партнерима, ЈН бр. 33/2013

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.11.2013.
Рок за достављање18.11.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку добра механизације за избеглице повратнике, ЈН бр. 32/2013

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве07.11.2013.
Рок за достављање15.11.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за избор извођача радова на санацији последица пожара на кућама број 1 и 2 у избегличком насељу "Стари Дољевац" у Дољевцу, ЈН бр. 31/2013

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве04.11.2013.
Рок за достављање15.11.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новогодишњих пакетића за децу избеглица и расељених лица, смештену у колективним центрима и приватном смештају, број ЈН: 30/2013

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве23.10.2013.
Рок за достављање31.10.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добра хигијенских пакета за избегла и интерно расељена лица смештена у колективним центрима и установама социјалне заштитe, ЈН бр. 29/2013

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве22.10.2013.
Рок за достављање29.10.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – опреме за комуникацију у систему преноса података, ЈН бр. 28/2013

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве11.10.2013.
Рок за достављање21.10.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга пружања бесплатне правне помоћи тражиоцима азила

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве26.09.2013.
Рок за достављање08.10.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга осигурања возила и запослених у Комесаријату за избеглице и миграције, обликовану по партијама: Партија 1. Осигурање возила Комесаријата за избеглице и миграције и Партија 2. Осигурање запослених у Комесаријату за избеглице и миграције

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве11.09.2013.
Рок за достављање19.09.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга ангажовања oмлaдинскe зaдругe, ЈН бр. 25/2013

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве05.09.2013.
Рок за достављање13.09.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку услуга посредовања при куповини авионских карата и резервацији хотелсkог смештаја за службена путовања у иностранство, јн 24/2013

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.07.2013.
Рок за достављање18.07.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку услуга физичко – техничког обезбеђења имовине Комесаријата за избеглице и миграције – објекта у Пландишту

Преузмите пратећу документацију