ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве22.02.2022.
Рок за достављање28.02.2022. - Истекао

Набавка услуге стручног лица за послове безбедности и здравља на раду.

Позив за подношење понудаОбразац понуде и конкурсна документација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве22.02.2022.
Рок за достављање25.02.2022. - Истекао

Набавка услуге надзора над извођењем радова на изградњи монтажних објеката у Лазаревцу и Врању

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве17.01.2022.
Рок за достављање20.01.2022. - Истекао

Набавка услуге техничког прегледа и регистрације возила

Позив за подношење понудаКонкурсна документација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.12.2021.
Рок за достављање14.12.2021. - Истекао

Набавка услуге стаклоресца

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве07.12.2021.
Рок за достављање09.12.2021. - Истекао

Набавка услуге инсталирања и подешавања "моодле" платформе и одржавања систе,а

Јавни позивОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве07.12.2021.
Рок за достављање09.12.2021. - Истекао

Набавка услуге обучавања запослених на тему приоритетизације радних задатака и планирање залиха у непредвиђеним ситуацијама

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве07.12.2021.
Рок за достављање09.12.2021. - Истекао

Набавка услуге обучавања запослених за израду мапе пословних процеса са практичном применом

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве06.12.2021.
Рок за достављање08.12.2021. - Истекао

Набавка услуга прес клипинга и праћења дрштвених мрежа

Јавни позивОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве06.12.2021.
Рок за достављање08.12.2021. - Истекао

Набавка ситног потрошног материјала за прихватни центар Прешево

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве03.12.2021.
Рок за достављање07.12.2021. - Истекао

Набавка услуге монтаже видео надзора у прихватном центру Прешево

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве03.12.2021.
Рок за достављање07.12.2021. - Истекао

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПОКЛОНА ПУТЕМ ВАУЧЕРА ИЛИ ПОКЛОН КАРТИЦА ЗА ДЕЦУ МИГРАНТЕ И ТРАЖИОЦЕ АЗИЛА

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве02.12.2021.
Рок за достављање06.12.2021. - Истекао

Набавка материјала ради видљивости реализованих програма помоћи Комесаријата

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве25.11.2021.
Рок за достављање02.12.2021. - Истекао

Позив на подношење понуда за закуп пословног простора у Грачаници

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве24.11.2021.
Рок за достављање29.11.2021. - Истекао

Набавка услуга монтаже видео надзора у Центру за азил у Врању

Јавни позивОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве23.11.2021.
Рок за достављање26.11.2021. - Истекао

Позив за подношење понуда за Набваку услугу штампања књиге

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве19.11.2021.
Рок за достављање24.11.2021. - Истекао

КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Стара Пазова, кроз куповину сеоских кућа са окућницом и доделом пакета помоћи, Потпројекат 9. - Регионални стамбени програм

Коначна листа
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве17.11.2021.
Рок за достављање22.11.2021. - Истекао

Позив за подношеље понуда за Набавку новогодишњих ваучера за децу запослених

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.11.2021.
Рок за достављање15.11.2021. - Истекао

Набавка машина за прање веша и машина за сушење веша

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.11.2021.
Рок за достављање15.11.2021. - Истекао

Набавка ССД меморијских дискова

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве29.10.2021.
Рок за достављање04.11.2021. - Истекао

Позив за подношење понуда за Набавку новогодишњих ваучера за децу запослених

Позив за подношење понудаКонкурсна документација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве29.10.2021.
Рок за достављање04.11.2021. - Истекао

Позив за подношење понуда за набавку услуга превентивних лекарских прегледа запослених

Позив за подношење понудаКонкурсна документација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве22.10.2021.
Рок за достављање26.10.2021. - Истекао

Услуге прања путничких аутомобила и комби возила

Позив за подношење понудаТехничка документација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве29.09.2021.
Рок за достављање06.10.2021. - Истекао

Набавка репроизведених тонера

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве30.07.2021.
Рок за достављање05.08.2021. - Истекао

Услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији зграде КН 127 у ПЦ Обреновaц број 61/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве28.06.2021.
Рок за достављање30.06.2021. - Истекао

Набавка услуга интернета за тренинг сентар у Пландишту

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве21.06.2021.
Рок за достављање23.06.2021. - Истекао

Геодетске услуге за КП 10453/1 КО Врање 1

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.06.2021.
Рок за достављање11.06.2021. - Истекао

Набавка безконтактних топломера

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве28.05.2021.
Рок за достављање02.06.2021. - Истекао

Набавка застава Републике Србије и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије - НАБАВКА БРОЈ 30/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве21.05.2021.
Рок за достављање25.05.2021. - Истекао

Набавка дневних гласила - ЈН 28/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде