ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве09.04.2015.
Рок за достављање20.04.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге израде филма о тражиоцима азила, ЈН 12/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.04.2015.
Рок за достављање16.04.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара пакета за избеглице повратнике, ЈН 11/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве17.03.2015.
Рок за достављање25.03.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга прања постељине у Центру за азил у Бањи Ковиљачи, ЈН 10/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве16.03.2015.
Рок за достављање27.03.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара одеће и обуће за лица у Центрима за азил, ЈН 9/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве04.03.2015.
Рок за достављање12.03.2015. - Истекао

Набавка услуга посредовања при куповини авионских карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања обликована по партијама: партија 1. за потребе програмске активности 0013 и партија 2. за потребе програмске активности 0014- Комисија за нестала лица, ЈН 8/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве26.02.2015.
Рок за достављање06.03.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга прикупљања и сређивања документације, информација о несталим лицима у оружаним сукобима од 1991-1995. године, ЈН 7/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве25.02.2015.
Рок за достављање05.03.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга погребних предузећа, обликована у две партије, ЈН 6/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве18.02.2015.
Рок за достављање26.02.2015. - Истекао

Jавна набавка мале вредности за набавку услуга одржавања хигијене у Центру за азил и вршење мањих занатских поправки, редни број ЈН 6/2016

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве12.02.2015.
Рок за достављање20.02.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за унос података у базу статуса, ЈН 5/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве12.02.2015.
Рок за достављање20.02.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга одржавањe хигијене у Центру за азил и вршење мањих занатских поправки, ЈН бр. 3/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве11.02.2015.
Рок за достављање19.02.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге за сређивање, сортирање и селектовање документације, за потребе Групе за документационе послове, писарницу и архиву Комесаријата за избеглице и миграције, ЈН бр. 4/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве05.02.2015.
Рок за достављање13.02.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга посредовања при куповини авионских карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања обликована по партијама: партија 1. за потребе програмске активности 0013 и партија 2. за потребе програмске активности 0014- Комисија за нестала лица, ЈН бр. 2/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве05.02.2015.
Рок за достављање13.02.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга објављивања текстова у штампаном медију – једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије, ЈН бр. 1/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве01.12.2014.
Рок за достављање09.12.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге ревизије за извештај о реализацији Пројекта реализованог из донаторских средстава Амбасаде Велике Британије, ЈН бр. 30/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.11.2014.
Рок за достављање13.11.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка архитектонских ускуга услуга премера по партијама, ЈН бр. 5/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве06.11.2014.
Рок за достављање14.11.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге ревизије за извештај о реализацији Пројекта реализованог из донаторских средстава Амбасаде Норвешке, ЈН бр. 29/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве06.11.2014.
Рок за достављање14.11.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку добара пакета за избеглице повратнике, ЈН бр. 22/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве04.11.2014.
Рок за достављање12.11.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку новогодишњих пакетића за децу избеглица и интерно расељених лица, смештену у колективним центрима и приватном смештају, ЈН бр. 28/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве21.10.2014.
Рок за достављање29.10.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку добара опреме, ЈН бр. 27/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве21.10.2014.
Рок за достављање30.10.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге израде филма о тражиоцима азила, ЈН бр. 26/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве09.10.2014.
Рок за достављање24.10.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуга осигурања возила и запослених у Комесаријату за избеглице и миграције, обликоване по партијама: партија 1. Осигурање возила Комесаријата за избеглице и миграције и партија 2. Осигурање запослених у Комесаријату за избеглице и миграције, ЈН бр. 25/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве29.09.2014.
Рок за достављање08.10.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за спровођење јавне набавке мале вредности, за набавку услуге информисања јавности штампе билтена за потребе реадмисаната и осталих миграната, ЈН бр. 21/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве29.09.2014.
Рок за достављање07.10.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за спровођење јавне набавке мале вредности, за набавку добaра врећа за транспорт посмртних остатака на локалитету – каменолом у селу Рудница, општина Рашка, ЈН бр. 24/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве15.09.2014.
Рок за достављање23.09.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за спровођење јавне набавке мале вредности, за набавку добара, и то садница које ће се делити избеглицама и интерно расељеним лицима у приватном смештају, као и повратницима, ЈН бр. 20/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве12.09.2014.
Рок за достављање22.09.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара механизације за избеглице повратнике, ЈН бр. 23/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве07.08.2014.
Рок за достављање12.08.2014. - Истекао

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности наруџбеницом, за набавку добара столова за обдукцију на локалитету - каменолом у селу Рудница, општина Рашка, ЈН бр. 4/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве05.08.2014.
Рок за достављање12.08.2014. - Истекао

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности наруџбеницом, за набавку услуга закупа покретних тоалета на локалитету - каменолом у селу Рудница, општина Рашка, ЈН бр. 3/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве04.08.2014.
Рок за достављање08.08.2014. - Истекао

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности наруџбеницом, за набавку добара рачунарске опреме и документација за подношење понуда, ЈН бр. 2/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве01.08.2014.
Рок за достављање06.08.2014. - Истекао

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности наруџбеницом, за набавку услуга закупа канцеларијског контејнера на локалитету - каменолом у село Рудница, општина Рашка, ЈН бр. 1/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве30.06.2014.
Рок за достављање07.07.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку услуге штампање билтена ради информисања јавности за потребе реадмисаната и осталих миграната, ЈН бр. 18/2014

Преузмите пратећу документацију