ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ КОМЕСАРИЈАТА О МИГРАЦИЈАМА ЗА 2022.ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ КОМЕСАРИЈАТА О МИГРАЦИЈАМА ЗА 2022.ГОДИНУ

30.01.2023.

Према последњим статистичким подацима Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, током 2022. године у прихватним и центрима за азил евидентирано је 124.127 миграната. Неки се задржавају дуже, неки краће, а просечно време задржавања је било 16 дана, током 2021. 30 дана, а у 2020. 36 дана.

Свако од миграната који је прошао кроз центре којима управља Комесаријат је регистрован,  добио је смештај, храну, одећу, медицинску заштиту и хуман приступ оних који са њима раде, а деца која бораве у центрима уписана су у редовне школске програме. Европска унија је највећи донатор средстава за управљање миграцијама у Србији.

У овом тренутку, у центрима борави 3.059 лица. Они су смештени у 17 прихватних и центара за азил (ПЦ Прешево, ПЦ Бујановац, ПЦ Адашевци, ПЦ Шид, ПЦ Принциповац, ПЦ Суботица, ПЦ Сомбор, ПЦ Босилеград, ПЦ Пирот, ПЦ Дивљана, ПЦ Кикинда, ЦА Обреновац, ЦА Врање, ЦА Крњача, ЦА Боговађа, ЦА Тутин, ЦА Сјеница).

Два центра су у стању мировања (ЦА Бања Ковиљача, ПЦ Димитровград), и у случају потребе могу да буду активирани у кратком временском року.

Најзаступљенијих пет држава порекла миграната регистрованих током 2022. године су: Авганистан 36.13%, Сирија 29.19%, Пакистан 11.89% , Мароко 7.92% и Индија 4.04%.

У току саме 2022. године, укупно 25 лица је добило позитивно решење о заштити, од чега је 15 лица добило супсидијарну заштиту, а 10 статус избеглице (решење о азилу).

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је у току 2022. године радио одговорно и хумано према свим категоријама лица која су у надлежности Комесаријата, а са таквом политиком ћемо наставити и у наредној години.