Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије расписао пет јаваних позива

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије расписао пет јаваних позива

18.09.2023.

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије расписао је нове јавне позиве за јединице локалне самоуправе за  побољшање услова живота избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији.

Први јавни позив се односи на доделу средстава јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, која су намењена побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, која живе на њиховој територији, за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Максимални износ средстава који се додељује по породичном домаћинству, за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.950.000,00 динара и рок за подношење пријава је 29.09.2023. године.

Други јавни позив односи се на реализацију пројекта '' Реинтеграција повратника по основу споразума о реадмисији из Немачке и других земаља Европске уније, кроз обезбеђивање трајних стамбенх решења'' на које се пријављују јединице локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије,  које су учествовале у том пројекту доделом сеоске куће са окућницом, без малог гранта. Овај јавни позив намењени је за повратнике по основу споразума о реадмисији којима су додељене куће по овом пројекту, а којима ће сада бити обезбеђен мали грант.

Максимални износ средстава који се додељује по породичном домаћинству је 250.000,00 динара, а рок за подношење пријава је 29.09.2023. године.

Трећи јавни позив односи се на  расподелу средстава јединицама локалне самоуправе у Републици Србији којом су обезбеђена средства продајом доплатне поштанске марке ''Кров 2023'' и намењена су за најугроженије избелице и интерно расељена лица кроз доделу помоћи за куповину сеоских домаћинстава који могу да конкуришу до 27.09.2023. године.

Максимални износ средстава  који се може доделити за куповину сеоског домаћинства износи 1.700.000,00 динара по породичном домаћинству.

Четврти јавни позив односи се на куповину огревног дрвета са превозом јединицама локалне самоуправе у РС, на територији АП Косова и Метохије које ће бити додељене  најугроженијим породицама избеглица и интерно расељених лица, у максималном износу до 35.000,00 динара по породичном домаћинству.

Пети јавни позив за куповину грађевинског материјала и опреме јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, на територији АП Косова и Метохије, и намењен је за завршетак или адаптацију стамбеног објекта за најугоженија интерно расељена лица. Максимални износ средстава који се може доделити за набавку грађевинског материјала по домаћинству износи 800.000,00 динара, а рок за подношење пријава је 29.09.2023.

Сви јавни позиви са пратећом документацијом налазе се на интернет страници Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије ( www.kirs.gov.rs ) и пратећу документацију је потребно доставити на адресу Комесаријата: ул Народних Хероја бр. 4, Нови Београд.