Нове обуке за израду Локаних акционих планова за управљање миграцијама у ТЦ Пландиште

Нове обуке за израду Локаних акционих планова за управљање миграцијама у ТЦ Пландиште

06.03.2024.

У оквиру пројекта ''Јачање капацитета и партнерстава за управљање миграцијама у Србији'', који Комесаријат спроводи у партнерству са Међународном организацијом за миграције (ИОМ), уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ)  у тренинг центру у Пландишту су током јануара и фебруара месеца одржане 4 обуке за представнике 26 јединица локалних самоуправа, са циљем јачања њихових капацитета, као и проширивања знања у области управљања миграцијама.

Обука под називом „Локални акциони планови за побољшање/унапређење положаја различитих категорија миграната“, обухватила је различите теме, које досад нису биле у фокусу локалног акционог планирања у области миграција, а које укључују изазове економских миграција, сарадњу са дијаспором, трговину људима, демографске проблеме, итд. Обука је намењена првенствено члановима локалних Савета за миграције, успостављених ради обављања саветодавних послова у вези са управљањем миграцијама на територији јединица локалне самоуправе. У том смислу, обука је важна како новим члановима пројектних тимова/радних група за израду локалних акционих планова, који се први пут сусрећу са овом тематиком, тако и за оне искусније чланове радних група за израду ЛАП, којима обука може послужити као подсетник, али и прилика да се упознају са новим трендовим на пољу управљања миграција.

 

Управо измене миграционог контекста условиле су потребу ажурирања и ревизије старих и израде нових ЛАП-ова. Осим са константно присутним проблемом принудних миграција (избеглиштво, интерно расељавање, ирегуларне миграције), Србија се суочава и са великим проблемом спољних миграција домаћег становништва, депопулацијом становништва, великим бројем регуларних и ирегуларних повратника, као и значајним унутрашњим миграцијама. У том смислу, укључивање нових категорија миграната у документа јавне политике на локалу је нарочито важно, како би се ублажили могући негативни ефекти, а ојачао позитивни утицај миграција на локални развој. 

 

Обуку о локалном акционом планирању, коју је Комесаријат у оквиру поменутог пројекта реализовао 14 пута, успешно је прошло 149 службеника из укупно 70 општина и градова.