Обавештење о објављивању јавног позива бр. Rhp-w7-pa/pc1-2021

Обавештење о објављивању јавног позива бр. Rhp-w7-pa/pc1-2021

01.03.2021.

На основу члана 5. Правилника о раду Комисије за избор станова

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР СТАНОВА КОЈИ СЕ ПРИБАВЉАЈУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ИЗАБРАНИМ КОРИСНИЦИМА У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА У СРБИЈИ-ПОТПРОЈЕКАТ 7-КОМПОНЕНТА 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА БР. RHP-W7-PA/PC1-2021

за прибављање непокретности-станова у јавну својину Републике Србије,на територији општина Оџаци, Шид, Бачка Паланка, Стара Пазова, Сремски Карловци и градова Сомбор, Бор, Нови Сад, Шабац, Параћин, Зрењанин, Кикинда, Пожаревац, Сремска Митровица.

Предмет Јавног позива је прибављање највише 151 (сто педесет један) стана у јавну својину Републике Србије, за потребе Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, намењених решавању стамбених потреба избеглица и то:

1) на територији општина: Оџаци (највише 4 стана), Шид (највише 4 станова), Параћин (највише 1 стан) и градова – Сомбор (највише 9 станова), Шабац (највише 10 станова), Бор (највише 13 станова) и Нови Сад (највише 53 станова);

2) на територији општина: Бачка Паланка (највише 11 станова), Стара Пазова (највише 11 станова), Сремски Карловци (највише 8 станова) и градова – Зрењанин (највише 5 станова), Кикинда (највише 3 стана), Пожаревац (највише 10 станова), Сремска Митровица (највише 9 станова), са могућношћу куповине станова и на територији јединица локалне самоуправе које се граниче са наведеним јединицама локалне самоуправе.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из Јавног позива.

Јавни позив са прилозима ће бити објављен дана 3. марта 2021.године.

Јавни позив ће бити објављен на интернет страни „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд (www.piu.rs), Републичке дирекције за имовину Републике Србије (www.rdi.gov.rs), Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (www.kirs.gov.rs) и интернет страницама општине Бачка Паланка (backapalanka.rs), Стара Пазова (www.starapazova.rs), Уб (www.opstinaub.org.rs), Сремски Карловци (sremskikarlovci.rs), Оџаци (www.odzaci.rs), Параћин (www.paracin.rs), Шид (www.sid.rs) и градова Зрењанин (www.zrenjanin.rs), Кикинда (www.kikinda.org.rs), Пожаревац (pozarevac.rs), Сремска Митровица (www.sremskamitrovica.rs), Сомбор (www.sombor.rs), Бор (www.gradbor.rs), Шабац (www.sabac.org) и Нови Сад (www.novisad.rs) као и на огласним таблама Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору”д.о.о. Београд, општине/града и јединица локалне самоуправе које се граниче са наведеним јединицама локалне самоуправе. Прилог уз Јавни позив (Образац 1- Образац понуде) се може преузети у писарници и на интернет страници „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и општине Бачка Паланка, Стара Пазова, Сремски Карловци, Оџаци, Шид и Параћин, као и градова Зрењанин, Кикинда, Пожаревац, Сремска Митровица, Бор, Шабац, Сомбор и Нови Сад.

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР СТАНОВА