Обука за запослене у Комесаријату у циљу прошривања знања у области управљања миграцијама

Обука за запослене у Комесаријату у циљу прошривања знања у области управљања миграцијама

26.02.2024.

У оквиру пројекта ''Јачање капацитета и партнерстава за управљање миграцијама у Србији'', који Комесаријат спроводи у партнерству са Међународном организацијом за миграције (IOM), уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC)  у тренинг центру у Пландишту одржана је обука за запослене који су ангажовани у центрима којима руководи Комесаријат за избеглице и миграције, а у циљу јачања њихових капацитета као и проширивања знања у области управљања миграцијама.

На обуци под називом “Поступање запослених у центрима за азил и другим објектима намењеним за смештај тражилаца азила”, запослени су се упознали са свим релевантим законима, процедурама, обавезама, надлежностима различитих органа, кодексом понашања, као и начином поступања са рањивим категоријама. На крају дводневне обуке која је одржана свих 18 полазника је успешно положило завршни тест.

Обуке за запослене су важне јер оспособљавају лица да правилно примењују процедуре и обављају своје послове у центрима за азил и другим објектима намењеним за смештај тражилаца азила, док ангажованим лицима који већ имају дугогодишње искуство омогућава да обнове стечено знање. Обуку, која је до сада реализована три пута, успешно је прошло 114 запослнених из центара којима руководи Комесаријат за избеглице и миграције.

Гостујући предавачи на овој обуци су били и представници Центра за кризну политику и реаговање, који су полазницима обуке представили специфичности земаља, тренутну ситуацију и културолошке разлике које свака од земаља носи, обзиром да запослени долазе у контакт са лицима која долазе из различитих земаља.