Одржани округли столови за припрему Предлога стратегије за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2024. до 2030. године

Одржани округли столови за припрему Предлога стратегије за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2024. до 2030. године

22.02.2024.

У оквиру Програма јавне расправе у поступку припреме Предлога стратегије за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2024. до 2030. године одржана су два округла стола, у Новом Саду и Београду.

На округлим столовима присутним заинтересованим странама презентован је досадашњи поступак израде документа, рад међу-ресорне радне групе за његову израду и допринос невладиног сектора.

Присутнима су представљени налази анализе постојеће ситуације која је служила као полазна основа за израду документа, општи и посебни циљеви садржани у Нацрту стратегије. Детаљно су приказане мере за сваки од посебних циљева и органи који су задужени за њихово спровођење.

Усвајање нове стратегије представља континуитет у раду на решавању великог броја избеглица и интерно расељених лица која су заштиту и сигурност нашла у Републици Србији. Она такође показује јасно опредељење Владе да настави да на најефикаснији начин решава проблеме са којима се ова лица, која представљају више од 10% популације Републике Србије, сусрећу и даје смернице надлежним органима за њихово поступање.

Све заинтересоване стране су позване да до 10. марта 2024. године доставе коментаре преко портала еКонсултације.