Pадионица о локалном акционом планирању у контексту миграција и развоја

Pадионица о локалном акционом планирању у контексту миграција и развоја

01.09.2021.

У Тренинг центру за миграције у Пландишту 30. и 31. августа 2021. године, одржана је радионица за локално акционо планирање за управљање миграцијама. Радионицу су организовали Комесаријат за избеглице и миграције и Међународна организација за миграције (ИОМ).

Радионици су присуствовали радни тимови из четири јединице локалне самоуправе Браничевског округа, и то: Великог Градишта, Малог Црнића, Голубца и Жабара. Главне теме радионице су биле креирање нових, као и ревизија постојећих локалних акционих планова (ЛАП), а посебна пажња је посвећена економским миграцијама, како интерним тако и екстерним, и трговини људима. Такође, било је речи и о унапређењу координације и сарадње са представницима дијаспоре и повратницима.

Представници локалних самоуправа су дали преглед својих локалних акционих планова, до сада реализованих активности и уочених трендова на нивоу њихових општина.