Радни састанци са повереницима у Тренинг центру за миграције у Пландишту

Радни састанци са повереницима у Тренинг центру за миграције у Пландишту

16.07.2021.

У перидоу од 1. до 15. јула 2021. године одржана су три радна састанка повереника за избеглице и миграције Јужнобанатског, Средњебанатског, Севернобанатског, Јужнобачког, Западнобачког, Северенобачког ,Сремског, Подунавског, Браничевског, Поморавског, Мачванског и Колубарског округа, као и повереника београдских општина. Учесницима састанка представљен је Тренинг центар за миграције, представљени су планови обука и даљег рада и развоја центра, нови законски и стратешки оквири који се односе на рад са различитим категоријама миграната, новине, планови и нове потребе и оквири локалног акционог планирања у области миграција, као и планиране и текуће активности. Повереници за избеглице су имали прилике да поставе питања и дискутују актуелна питања. Састанцима је присутвовало 65 учесника поменутих општина.

У септембру месецу планира се одржавање састанака са повереницима општина других округа.