У 2021. години Комесаријат за избеглице и миграције стамбено збринуо 1.342 најугроженије породице

У 2021. години Комесаријат за избеглице и миграције стамбено збринуо 1.342 најугроженије породице

11.01.2022.

И поред пандемије коронавируса, додела стамбених решења најугроженијим избегличким породицама из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, интерно расељеним са Косова и Метохије и повратницима по споразуму о реадмисији није заустављена.  Током 2021. године стамбено су збринуте укупно 1.342. породице. 

 

Кроз  Регионални стамбени програм, велики донаторски програм у ком је највећи донатор Европска унија,  обезбеђено је 831 решења и то 368 станова; 246 сеоских кућа; 184 пакета грађевинског материјала; 23 монтажне куће. 

Рeгиoнaлни стамбени програм зajeднички је вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa нajугрoжeниjе избeгличке пoрoдице у рeгиoну. Спроводи се уз подршку ОЕБС-а, УНХЦР-а и Банке за развој Савета Европе, а финансиран је средствима Европске уније, која је и највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Норвешке, Швајцарске, Италије, Данске, Турске, Луксембурга, Шпаније, Кипра, Чешке, Мађарске, Румуније и Словачке.

Из буџета Републике Србије и других извора  обезбеђено је 511 решење и то 225 пакета грађевинског материјала и 46 сеоских домаћинстава за избеглице из Бих и Хрватске; 145 пакета грађевинског материјала и 57 сеоских домаћинстава за интерно расељена лица са Косова и Метохије; 25 пакета грађевинског материјала  за повратнике по Споразуму о реадмисији; 13 пакета грађевинског материјала за кориснике на КиМ. 

Комесаријат за избеглице и миграције наставља са овим важним послом. Очекујемо да ће број додељених стамбених решења у овој 2022. години премашити претходну. 

Конкретно; из Регионалног стамнбеног програма додељени су станови и/или уговори за купљене сеоске куће и пакете грађевинског материјала у следећим градовима/општинама: Зрењанин 40; Сомбор 13; Београд 12, Кикинда 16; Ириг 15; Инђија 15; Панчево 15; Лозница 60; Крушевац 20; Кучево 6; Чајетина 12; Стара Пазова 29; Инђија 11; Бачки Петровац 15; Ниш 75; Сомбор 40; Смедеревпо 20; Уб 21, Београд 14; Бор 15 и Смедеревска Паланка 15.