У припреми едиција

У припреми едиција "Колективни центри у Србији"

07.09.2021.

Документациони центар Комесаријата за избеглице и миграције у свом програму рада за 2021. годину има, поред осталог, издавање едиције о колективним центрима који су деловали на подручју Републике Србије. Едиција садржи пет књига које су припремљене за штампу и у којима су наведени сви колективни центри који су били отворени од почетка избеглиштва.

Такође, за штампу су припремљене и књиге „Мигранти и тражиоци азила у Србији“ у периоду од 1.01.2015. до 15.03.2020. године и књига „Прво полувреме у борби са корона вирусом 9352:0 – за нас“ или „Како смо победили невидљивог непријатеља ?“ Планира се да свака књига буде штампана у тиражу од 200 примерака.

Упоредо с овим ради се на сређивању документације која ће бити смештена у просторијама Центра за азил у Обреновцу. Биће уређена и Спомен соба за избеглице како би сви посетиоци могли да се информишу о феномену избеглиштва и улози коју је у томе имао Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије.