УРУЧЕНИ КЉУЧЕНИ ОД 15 НОВОСАГРАЂЕНИХ СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У ПЕЋИНЦИМА

УРУЧЕНИ КЉУЧЕНИ ОД 15 НОВОСАГРАЂЕНИХ СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У ПЕЋИНЦИМА

27.12.2022.

У Пећинцима су 27.12.2022. године уручени кључеви новосаграђених станова за избеглице из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске. Станови су изграђени у оквиру Регионалног стамбеног програма, потпројекат 9.

Укупна бруто површина зграде је 936,32 м2, а вредност радова износила је 462.609,20 евра. Градња је трајала око годину дана, а употребна дозвола издата је 15. децембра 2022. године

Догађају су присуствовали Наташа Станисављевић, комесарка за избеглице и миграције Републике Србије, Синиша Ђокић, председник Општине Пећинци, Ивана Јелић, шефица Одељења за интеграцију УНХЦР-а у Србији, Душан Ковачевић, директор Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, представници других донатора, државних и међународних организација и институција.

“У оквиру Регионалног стамбеног програма корисницима je до сада додељенo укупно 6884 стамбених решења, а када говоримо о  Пећинцима укупнa подршка што кроз буџетска средства што путем донаторских средстава пружена je за 275 породица у циљу стамбеног збрињавања или економског оснаживања  од тога у оквиру регионалног стамбеног програма  је уручено 75  стамбених решења, а у току је изградња још 12 стамбених јединица чије усељење очекујемо у наредној години, а налазе се у близини данашње локације. Данас је важан дан за ових 15 породица које су коначно дочекале свој нови дом у којем ће моћи да дочекају Нову годину. Сви људи морају да имају једнака права у држави у којој тренутно бораве. То је политика које се  Република Србија и Комесаријат за избеглице и миграције придржавају и тиме ће наставити да се воде и у будућности.  У протеклим годинама Република Србија је стамбено збринула укупно 26151  породицу/домаћинство, од чега је 19573 избеглица из бивших Република СФРЈ и 6499 интерно расељених лица са простора Косова и Метохије. У наредној години очекујемо да решимо стамбено питање за више од 500 породица,рекла је комесарка Наташа Станисављевић.

Рeгиoнaлни стамбени програм зajeднички је вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa нajугрoжeниjе избeгличке пoрoдице у рeгиoну. Спроводи се уз подршку ОЕБС-а, УНХЦР-а и Банке за развој Савета Европе, а финансиран је средствима Европске уније, која је и највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Норвешке, Швајцарске, Италије, Данске, Турске, Луксембурга, Шпаније, Кипра, Чешке, Мађарске, Румуније и Словачке.