Усвојен Миграциони профил за 2021. годину

Усвојен Миграциони профил за 2021. годину

14.07.2022.

 

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је израдио, а Влада Републике Србије је на седници одржаној 14. јула 2022. године усвојила, Миграциони профил Републике Сбије за 2021. годину (Закључак 05 Број: 019-5570/2022 од 14.7.2022. године).

Миграциони профил представља документ који обједињује податке о свим категоријама миграната у земљи, разврстане у складу са Уредбом 862/2007 Европског парламента и Савета од 11. јула 2007. године о Статистици заједнице о миграцији и међународној заштити, као и опис и анализу свеукупног стања миграција у Републици Србији. Израда Миграционог профила и његово редовно ажурирање била је обавеза Републике Србије из Мапе пута за визну либерализацију, али и специфични циљ Стратегије за управљање миграцијама („Службени гласник РС”, број 59/09).

Република Србија од 2010. године самостално израђује Миграциони профил Републике Србије. Миграциони профил представља свеукупан преглед статистика о миграцијама и миграционим политикама у земљи како би актерима који се баве управљањем миграцијама и широј јавности дао свеобухватни увид у стање миграција. Миграциони профил настоји да идентификује и анализира кључне изазове у области миграција.

 

 

Документ можете преузети на следећем ЛИНКУ: