Усвојена одлука о избору корисника за 152 стана у Футогу

Усвојена одлука о избору корисника за 152 стана у Футогу

06.10.2021.

 

 

У оквиру Регионалног стамбеног програма Републике Србије – Потпројекат VII, Комисија за избор корисника 152 стамбене јединице у Новом Саду, именована решењем градоначелника Града Новог Сада Бр. II-020-2/2017-11309 дана 15. децембра 2017. године, а по окончаном поступку по Јавном позиву од 15. јануара 2018. године, у складу са чланом 9. став 1. тачка 4) Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 152 стамбене јединице у закуп на одређено време са могућношћу куповине, на територији Града Новог Сада, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, донела је Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова. Листу можете наћи на следећем  линку.