Влада Републике Србије усвојила План реаговања на повећан број миграната за 2024. годину

Влада Републике Србије усвојила План реаговања на повећан број миграната за 2024. годину

21.03.2024.

Влада Републике Србије на јучерашњој седници усвојила је План реаговања на повећан број миграната на територији Републике Србије за 2024. годину, чиме се наставља са делотворним системом заштите миграната и тражилаца азила.

Управљање миграцијама представља комплексан процес и захтева планско поступање, као и координиран приступ и сарадњу свих релевантних органа, а усвајањем Плана омогућен је наставак адекватне помоћи мигрантима и тражиоцима азила у виду смештаја, исхране, хигијене, здравствене и социјалне заштите и приступа образовању.

Истовремено, наставиће се са пружањем подршке локалним заједницама које су погођене великом бројем миграната, као и заштита државне границе, безбедност, сузбијање кријумчења миграната и програми подржаног добровољног повратка.

Влада Републике Србије је на истој седници усвојила и Извештај о спровођењу Плана прихвата држављана Украјине и угроженог становништа који су напустили Украјину или у њу не могу да се врате услед оружаних дејстава усвојеног 23.03.2023. године и усвојила План прихвата држављана Украјине и угроженог становништа који су напустили Украјину или у њу не могу да се врате услед оружаних дејстава за 2024. годину.