Влада Републике Србије усвојила Уредбу за решавање стамбених потреба избеглица и Уредбу за побољшање услова живота интерно расељених лица и повратника по редмисији

Влада Републике Србије усвојила Уредбу за решавање стамбених потреба избеглица и Уредбу за побољшање услова живота интерно расељених лица и повратника по редмисији

29.03.2024.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о утврђивању Програма коришћења средстава у циљу решавања стамбених потреба избеглица и Уредбу за побољшање услова живота интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији.

Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба избеглица у 2024. години има за циљ да лицима која су избегла са простора бивших југословенских република обезбеди решавање стамбених потреба и пружи помоћ у процесу интеграције. Средства су намењена за доделу помоћи у грађевинском материјалу, економском оснаживању и куповину сеоске куће са окућницом.

Уредба о утврђивању Програма подстицаја активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама за 2024. годину обухвата подстицаје, мере и активности у јединицама локалне самоуправе ради побољшања услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву и повратника по основу споразума о реадмисији. Средаства су намењена за побољшање услова живота интерно расељених лица и повратника по основу споразума о раедмисији кроз економско оснаживање,  куповину сеоске куће са окућницом, доделу помоћи у грађевинском материјалу, развијање услуга у области социјалне сигурности и олакшавање приступа образовном систему.