Пројекат подршке ЛАП-овима 2011

ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОВИМА ЗА РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У 2011. ГОДИНИИНФОРМАЦИЈА о КОНАЧНИМ резултатима јавног позива јединицама локалне самоуправе за доделу средстава на име помоћи за економско оснаживање породица избеглих и интерно расељених лица на њиховој територији

Комесар за избеглице донео је Одлуку о коначној листи јединица локалне самоуправе, број 4-12/59 од 28. јуна 2011. године, којом је предложена листа јединица локалне самоуправе које испуњавају услове за доделу средстава за помоћ у економском оснаживању и осамостаљивању породица избеглих и интерно расељених лица на њиховој територији по јавном позиву од 11. маја 2011. године коначна (листа општина дата је у даљем тексту). У жалбеном року није било поднетих примедаба.

ИНФОРМАЦИЈА о КОНАЧНИМ резултатима јавног позива јединицама локалне самоуправе за доделу средстава на име помоћи за економско оснаживање породица избеглих и интерно расељених лица на њиховој територији

Комесар за избеглице донео је Одлуку о коначној листи јединица локалне самоуправе, број 4-13/45 од 28. јуна 2011. године, којом је предложена листа јединица локалне самоуправе за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала по јавном позиву од 11. маја 2011. године коначна (листа општина дата је у даљем тексту). У жалбеном року није било поднетих примедаба.

ИНФОРМАЦИЈА о резултатима јавног позива јединицама локалне самоуправе за доделу средстава на име помоћи за економско оснаживање породица избеглих и интерно расељених лица на њиховој територији

На основу јавног позива јединицама локалне самоуправе за доделу средстава на име помоћи за економско оснаживање породица избеглих и интерно расељених лица на њиховој територији од 11. маја 2011. године, обавештавамо све учеснике да је Комисија за избор јединица локалне самоуправе размотрила све захтеве и у складу са унапред утврђеним критеријумима утврдила предлог листе јединица локалне самоуправе које испуњавају услове и критеријуме за доделу средстава.Подносиоци захтева имају право приговора на предлог листе Комисије у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе, у писменој форми. Приговор се подноси Комисији.

По утврђивању коначне листе, изабране јединице локалне самоуправе биће обавештене о датуму доделе решења о преносу средстава.

ИНФОРМАЦИЈА о резултатима јавног позива јединицама локалне самоуправе за доделу средстава намењених стварању и побољшавању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији кроз набавку грађевинског материјала

На основу јавног позива јединицама локалне самоуправе за доделу средстава намењених стварању и побољшавању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији кроз набавку грађевинског материјала од 11. маја 2011. године, обавештавамо све учеснике да је Комисија за избор јединица локалне самоуправе размотрила све захтеве и у складу са унапред утврђеним критеријумима утврдила предлог листе јединица локалне самоуправе које испуњавају услове и критеријуме за доделу средстава.Подносиоци захтева имају право приговора на предлог листе Комисије у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе, у писменој форми. Приговор се подноси Комисији.

По утврђивању коначне листе, изабране јединице локалне самоуправе биће обавештене о датуму доделе решења о преносу средстава.

ИНФОРМАЦИЈА о резултатима јавног позива за учешће у пројекту Помоћ Комесаријату за избеглице Републике Србије намењена избеглицама кроз пружање подршке локалним акционим плановима

На основу јавног позива, од 9. марта 2011. године за учешће у Пројекту обавештавамо све учеснике и заинтересоване да је заједничка комисија, састављена од представника Високог комесаријата УН за избеглице (УНХЦР) и Комесаријата за избеглице Републике Србије, извршила избор осамнаест пројеката општина/градова који ће бити подржани средствима УНХЦР-а намењених решавању питања интеграције избеглица.

У складу са критеријумима изабране су следеће општине/градови:  
 • Апатин
 • Бачка Паланка
 • Баточина
 • Велика Плана
 • Владимирци
 • Жагубица
 • Зрењанин
 • Кикинда
 • Књажевац
 • Крушевац
 • Лозница
 • Младеновац
 • Пећинци
 • Рума
 • Свилајнац
 • Топола
 • Уб и
 • Шабац

Изабране општине/градови биће накнадно обавештени о датуму потписивања уговора са Комесаријатом за избеглице.

Свим осталим општинама/градовима који су се пријавили на учешће у овом пројекту захваљујемо на уложеном труду и ангажовању и надамо се да ће овај пројекат бити настављен у наредној години и са већим средствима, чиме би било омогућено учешће већег броја општина и градова.ИНФОРМАЦИЈА о резултатима јавног позива за учешће у пројекту Помоћ Комесаријату за избеглице Републике Србије намењена интерно расељеним лицима кроз пружање подршке локалним акционим плановима

На основу јавног позива, од 9. марта 2011. године за учешће у Пројекту обавештавамо све учеснике и заинтересоване да је заједничка комисија, састављена од представника Високог комесаријата УН за избеглице (УНХЦР) и Комесаријата за избеглице Републике Србије, извршила избор седам пројеката општина/градова који ће бити подржани средствима УНХЦР-а намењених побољшању услова живота и становања интерно расељених лица и породица.

У складу са критеријумима изабране су следеће општине/градови:  
 • Александровац
 • Аранђеловац
 • Бор
 • Велика Плана
 • Врање
 • Крагујевац и
 • Мионица

Изабране општине/градови биће накнадно обавештени о датуму потписивања уговора са Комесаријатом за избеглице.

Свим осталим општинама/градовима који су се пријавили на учешће у овом пројекту захваљујемо на уложеном труду и ангажовању и надамо се да ће овај пројекат бити настављен у наредној години и са већим средствима, чиме би било омогућено учешће већег броја општина и градова.ОБАВЕШТЕЊЕ

Комесаријат за избеглице Републике Србије је током 2008. године, у сарадњи са Међународном организацијом за миграције и локалним самоуправама, почео реализацију пројекта израде стратешких и акционих планова општина/градова, а са циљем да се створе неопходни услови за интеграцију избеглих, тј. побољшање услова живота интерно расељених лица на њиховим територијама.

До краја 2010. године укупно 142 општине/града (од чега 14 са подручја КиМ) узело је учешћа у пројекту израде стратешких и акционих планова, а од тога је 102 општине/града већ усвојило Локални акциони план, формирало савете за миграције и трајна решења и предвидело наменска средства у буџету.

У периоду од јула до децембра 2009, као и током 2010. године Комесаријат је у сарадњи са УНХЦР-ом, као донатором средстава, успешно спровео пројекте у вредности од преко 1,2 милиона евра којима је подржано 32 општине/града са усвојеним локалним акционим плановима, чији су пројекти били оцењени као најбољи.

У 2011. години наставља се обезбеђивање подршке УНХЦР-а општинама и градовима који су усвојили локалне акционе планове, у сарадњи са Комесаријатом, у виду Пројекта за решавање питања интеграције избеглица и Пројекта за побољшавање услова живота интерно расељених лица, као две одвојене компоненте.

Пројектима су предвиђене следеће активности:  
 • откуп домаћинства са окућницом
 • помоћ у грађевинском материјалу за завршетак или адаптацију стамбених објеката
 • помоћ за економско оснаживање породица (доходовне активнаости, доквалификација, преквалификација)


Очекујемо да ће овим пројектима бити пружена подршка за најмање 16 општина/градова у Србији како би у 2011. години реализовали један део циљева предвиђених усвојеним локалним акционим планом.
Како бисте се упознали са начином пријављивања за учешће у Пројекту, овде можете преузети водич, образац за пријављивање и осталу пратећу документацију.


Јавни позив за пројекте намењене избеглим лицима

Јавни позив за пројекте намењене интерно расељеним лицима

Преузмите документа за пројекте намењене избеглим лицима

Преузмите документа за пројекте намењене интерно расељеним лицима