БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ

Набавка услуге надзора над извођењем радова на изградњи монтажних објеката у Лазаревцу и Врању

Јавна набавка | Набавке на које се ЗЈН не примењује

Датум објаве: 22.02.2022. | Рок за достављање: 25.02.2022. - Истекао