БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Извођење радова на замени вентилације у трпезарији ПЦ Обреновац број 20/2021

Јавна набавка | Набавке на које се ЗЈН не примењује

Датум објаве: 20.04.2021. | Рок за достављање: 26.04.2021. - Истекао
Набавка услуге пројектовања и израде комплетно потребне техничке документације за адапатацију и пренамену објекта КН 127 у Прихватном центру у Обреновцу

Јавна набавка | Набавке на које се ЗЈН не примењује

Датум објаве: 03.03.2021. | Рок за достављање: 09.03.2021. - Истекао