БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Јавни позив повратницима по основу споразума о реадмисији који живе на територији Градске oпштине Обреновац за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, намењене за побољшање њихових услова становања.

Јавни позив | Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица

Датум објаве: 19.05.2023. | Рок за достављање: 15.06.2023. - Истекао
Услуга техничког прегледа монтажних објеката у Врању и Лазаревцу и објекта КН 127 у Обреновцу

Јавна набавка | Набавке на које се ЗЈН не примењује

Датум објаве: 08.04.2022. | Рок за достављање: 13.04.2022. - Истекао
Услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији зграде КН 127 у ПЦ Обреновaц број 61/2021

Јавна набавка | Набавке на које се ЗЈН не примењује

Датум објаве: 30.07.2021. | Рок за достављање: 05.08.2021. - Истекао
Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице избеглица која бораве на територији Градске општине Обреновац

Јавни позив | Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица

Датум објаве: 25.05.2021. | Рок за достављање: 18.06.2021. - Истекао
Извођење радова на замени вентилације у трпезарији ПЦ Обреновац број 20/2021

Јавна набавка | Набавке на које се ЗЈН не примењује

Датум објаве: 20.04.2021. | Рок за достављање: 26.04.2021. - Истекао
Набавка услуге пројектовања и израде комплетно потребне техничке документације за адапатацију и пренамену објекта КН 127 у Прихватном центру у Обреновцу

Јавна набавка | Набавке на које се ЗЈН не примењује

Датум објаве: 03.03.2021. | Рок за достављање: 09.03.2021. - Истекао