ЋИЋЕВАЦ

Предлог листе корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговорајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском материјалу и другом материјалу и опреми, за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом, однсоно одговорајуће непокретности за становање општине Ћићевац.

Јавни позив | Избор корисника

Датум објаве: 06.10.2023.
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и доделе једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности у општини Ћићевац

Јавни позив | Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица

Датум објаве: 16.05.2022. | Рок за достављање: 28.06.2022. - Истекао
Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Ћићевац, кроз набавку грађевинског материјала

Јавни позив | Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица

Датум објаве: 18.08.2021. | Рок за достављање: 02.09.2021. - Истекао
Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица као и за куповина кућа са окућницама средствима из буџета у Ћићевцу

Јавни позив | Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица

Датум објаве: 18.06.2021. | Рок за достављање: 05.07.2021. - Истекао