НОВА ЦРЊА

Коначна листа реда првенства за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбених јединица у Новој Црњи намењених за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Нова Црња

Јавни позив | Избор корисника

Датум објаве: 17.06.2021.
Предлог листе реда првенства за давање у закуп на одређено време са могћношћу куповине стамбене јединице у Новој Црњи намењене за решавање стамбених потреба избеглица на територији Општине Нова Црња

Јавни позив | Избор корисника

Датум објаве: 14.06.2021.
Пpeдлог лиcтe peдa пpвeнcтвa зa дaвaњe у зaкуп нa oдpeђeнo вpeмe ca мoгућношћу куповине 1 cтaмбeнe jeдиницe у Нoвoj Црњи нaмeњeнe зa peшaвaњe cтaмбeниx пoтpeбa избeглица нa тepитopији општине Нова Црња

Јавни позив | Избор корисника

Датум објаве: 09.02.2021.