ПАРАЋИН

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника и доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа са окућницом, односно одговарајуће непокретнусти и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Јавни позив | Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица

Датум објаве: 20.09.2023. | Рок за достављање: 20.10.2023. - Истекао
Обавештење о петом продужењу рока за подношење понуда по ВИИ Јавном позиву бр. РХП-Њ7-ПА/ПЦ2-2021 за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије, објављеном дана 14. јула 2021. године, као и Обавештење о трећем продужењу рока за подношење понуда по ВИИИ Јавном позиву бр. РХП-Њ7-ПА/ПЦ3-2021, објављеном дана 30.09.2021. године, за територију општине Параћин.

Јавни позив | Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица

Датум објаве: 30.12.2021. | Рок за достављање: 18.02.2022. - Истекао
Обавештење о другом продужењу рока за пдоношење понуда по VII јавном позиву бр. РХП-W7-ПА/ПЦ3-2021 за прибављање непокретности – стана у јавну својину Републике Србије на територији општине Параћин, објављеном дана 30. септембра 2021. године

Јавни позив | Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица

Датум објаве: 18.11.2021. | Рок за достављање: 31.12.2021. - Истекао
Продужен јавни позив за куповину стамбене јединиц у општини Параћин за доделу изабраним корисницима у закуп са могућношћу куповине у оквиру реализације РХПа Потпројекат 7, Компонента Куповина станова

Јавни позив | Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица

Датум објаве: 30.09.2021. | Рок за достављање: 18.11.2021. - Истекао