ПРИШТИНА

Закуп пословног простора у Грачаници

Јавна набавка | Набавке на које се ЗЈН не примењује

Датум објаве: 01.12.2020. | Рок за достављање: 03.12.2020. - Истекао