ПРИШТИНА

Позив на подношење понуда за закуп пословног простора у Грачаници

Јавна набавка | Набавке на које се ЗЈН не примењује

Датум објаве: 25.11.2021. | Рок за достављање: 02.12.2021. - Истекао
Закуп пословног простора у Грачаници

Јавна набавка | Набавке на које се ЗЈН не примењује

Датум објаве: 01.12.2020. | Рок за достављање: 03.12.2020. - Истекао