БЕОГРАД-БАРАЈЕВО

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ, ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАД

Јавни позив | Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица

Датум објаве: 18.10.2022. | Рок за достављање: 18.10.2022. - Истекао
КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА за побољшање услова становања док су у расељеништву у Београду

Јавни позив | Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица

Датум објаве: 28.09.2022. | Рок за достављање: 28.09.2022. - Истекао
Набавка услуге обучавања запослених на тему приоритетизације радних задатака и планирање залиха у непредвиђеним ситуацијама

Јавна набавка | Набавке на које се ЗЈН не примењује

Датум објаве: 07.12.2021. | Рок за достављање: 09.12.2021. - Истекао
Набавка услуге обучавања запослених за израду мапе пословних процеса са практичном применом

Јавна набавка | Набавке на које се ЗЈН не примењује

Датум објаве: 07.12.2021. | Рок за достављање: 09.12.2021. - Истекао