Kontakt ЋИРLATENG
Broj migranata smanjen za 73 odsto u odnosu na prošlu godinu

Broj migranata smanjen za 73 odsto u odnosu na prošlu godinu

14.05.2024.

Za dnevni list „Politika”, komesarka za izbeglice i migracije Republike Srbije, Nataša Sranisavljević rekla je da je broj migranata u našoj zemlji smanjen je za 73 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, od početka godine do danas ukupno je evidentirano 6.705 osoba. U odnosu na isti period u prethodnoj godini, kada je evidentirano 24.640 migranata, to predstavlja pad od 17.935 osoba. Države iz kojih najčešće dolaze su Sirija, Avganistan, Maroko, Turska i Pakistan.

„ Pad broja migranata, koji datira od jeseni prošle godine, mahom je rezultat novouspostavljene saradnje vlasti Turske i Grčke na polju prevencije iregularnih migracija na Egejskom moru i na kopnenoj ruti, a stanje migracija u Srbiji je stabilno – sve institucije odgovorno i kontinuirano rade svoj posao i spremne su ukoliko dođe do povećanog broja migranata. Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije ima jedan od najbolje uređenih sistema prihvata i upravljanja migracijama, a tokom protekle godine radili smo odgovorno i humano prema svim kategorijama osoba koje se nalaze u našoj nadležnosti ”, istakla je tokom razgovora za „Politiku” komesarka Stanisavljević.

U ovom trenutku u 16 prihvatnih centara i centara za tražioce azila ukupno smešteno 503 migranta, a polno-starosna struktura slična je onoj u prethodnim godinama, sa nešto manjim udelom punoletnih muškaraca koji i dalje zauzimaju ubedljivo prvo mesto (84 odsto naspram prošlogodišnjih 90 procenata). Za njima slede punoletne žene, maloletni muškarci i, u manjem broju, deca bez pratnje.

„ Svako od migranata koji prođe kroz centre kojima upravlja Komesarijat dobija smeštaj, hranu, odeću, medicinsku negu, human pristup onih koji sa njima rade, a svoj deci smeštenoj u centrima obezbeđen je pristup obrazovanju. Komesarijat u saradnji sa svim državnim organima i ubuduće će preduzimati sve neophodne mere u cilju obezbeđivanja adekvatne podrške i humanog pristupa prema migrantima na teritoriji Srbije, ali i očuvanju javnog reda i mira, zdravlja i bezbednosti građana uz poštovanja zakona naše zemlje. Zahvalni smo na podršci i saradnji jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim organizacijama i donatorima – pre svih Evropskoj uniji, koja je najveći donator sredstava za upravljanje migracijama u Srbiji, nevladinom sektoru, kao i onima koji su prepoznali potrebe i pomogli lokalnim zajednicama, kako bismo što bolje upravljali migracijama u našoj zemlji, poštujući ljudska prava migranata i pružajući im podršku u njihovoj potrazi za sigurnošću i boljim životom”, zaključila je komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević.