Kontakt ЋИРLATENG
Donacija Vlade Japana za zatvaranje poslednjeg kolektivnog centra u Srbiji

Donacija Vlade Japana za zatvaranje poslednjeg kolektivnog centra u Srbiji

22.03.2023.

Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević prisustvovala je potpisivanju Ugovora o donaciji za Projekat opremanja nameštajem objekata za socijalno stanovanje za raseljena lica u opštini Bujanovac, koji su potpisali Nj.E.G. Kacumata Takahiko  Ambasador Japana u Republici Srbiji i Sali Saliju menadžer projekta Opštine Bujanovac.

Potpisivanju su prisustvovali i Nj.E.G. Urs Šmid, ambasador Švajcarske u Republici Srbiji, Nikola Bertolini, šef Odeljenja za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Srbiji i Sufijan Ađali, predstavnik Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji.

Donacijom Vlade Japana u iznosu od 73.040 evra obezbediće se nameštaj i osnovni kućni aparati za objekte socijalnog stanovanja namenjene dvadeset i dvema ugroženim porodicama. Izgradnju stambenih objekata finansira Program podrške Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji (EU SHAI). Vlada Švajcarske doprinela je projektu EU SHAI, koji sprovodi UNOPS, sredstvima u iznosu od 200.000 švajcarskih franaka.

„Ovaj događaj je od velike važnosti za sve nas jer smo udružili snage kako bismo uspeli da ljudima koji čine najugroženije kategorije poboljšamo uslove života. Zatvaranje kolektivnih centara za smeštaj izbeglica i interno raseljenih lica predstavlja jedan od najodgovornijih i najzahtevnijih poslova iz nadležnosti Komesarijata za izbeglice i migracije. Od 2002. godine, kada je Republika Srbija usvojila Nacionalnu strategiju za rešavanje problema izbeglih i interno raseljenih lica, zatvorili smo 322 kolektivna centra u kojima je bilo smešteno više od 22.800 lica. Uspeli smo da to uradimo na način da niko nije napustio centre bez podrške i da svim licima u kolektivnim centrima obezbedimo odgovarajuće rešenje. Kolektivni centar u Bujanovcu je poslednji zvanični kolektivni centar na teritoriji Srbije gde trenutno boravi 22 porodice interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije” rekla je komesarka Nataša Stanisavljević.

Opšti cilj projekta je da doprinese unapređenju životnih uslova i poboljšanju socijalne inkluzije raseljenih Roma koji žive u kolektivnom centru Salvatore i domicilnim, socijalno ugroženim porodicama u opštini Bujanovac.

Agencija UN za izbeglice (UNHCR) zalaže se za sprovođenje projekta socijalnog stanovanja sa ciljem da se zatvori poslednji kolektivni centar na teritoriji Republike Srbije i poboljšaju životni uslovi najugroženijih porodica.

Vlada Japana pruža finansijsku pomoć neophodnu za sprovođenje projekata koji će doprineti ekonomskom i socijalnom razvoju zemlje. Životna sredina, zdravstvena zaštita, obrazovanje i socijalna zaštita su glavne oblasti interesovanja Vlade Japana.