Kontakt ЋИРLATENG
GODIŠNjI IZVEŠTAJ KOMESARIJATA O MIGRACIJAMA ZA 2022.GODINU

GODIŠNjI IZVEŠTAJ KOMESARIJATA O MIGRACIJAMA ZA 2022.GODINU

30.01.2023.

Prema poslednjim statističkim podacima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, tokom 2022. godine u prihvatnim i centrima za azil evidentirano je 124.127 migranata. Neki se zadržavaju duže, neki kraće, a prosečno vreme zadržavanja je bilo 16 dana, tokom 2021. 30 dana, a u 2020. 36 dana.

Svako od migranata koji je prošao kroz centre kojima upravlja Komesarijat je registrovan,  dobio je smeštaj, hranu, odeću, medicinsku zaštitu i human pristup onih koji sa njima rade, a deca koja borave u centrima upisana su u redovne školske programe. Evropska unija je najveći donator sredstava za upravljanje migracijama u Srbiji.

U ovom trenutku, u centrima boravi 3.059 lica. Oni su smešteni u 17 prihvatnih i centara za azil (PC Preševo, PC Bujanovac, PC Adaševci, PC Šid, PC Principovac, PC Subotica, PC Sombor, PC Bosilegrad, PC Pirot, PC Divljana, PC Kikinda, CA Obrenovac, CA Vranje, CA Krnjača, CA Bogovađa, CA Tutin, CA Sjenica).

Dva centra su u stanju mirovanja (CA Banja Koviljača, PC Dimitrovgrad), i u slučaju potrebe mogu da budu aktivirani u kratkom vremenskom roku.

Najzastupljenijih pet država porekla migranata registrovanih tokom 2022. godine su: Avganistan 36.13%, Sirija 29.19%, Pakistan 11.89% , Maroko 7.92% i Indija 4.04%.

U toku same 2022. godine, ukupno 25 lica je dobilo pozitivno rešenje o zaštiti, od čega je 15 lica dobilo supsidijarnu zaštitu, a 10 status izbeglice (rešenje o azilu).

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije je u toku 2022. godine radio odgovorno i humano prema svim kategorijama lica koja su u nadležnosti Komesarijata, a sa takvom politikom ćemo nastaviti i u narednoj godini.