Kontakt ЋИРLATENG
Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Novog Sada dodelom u zakup 94 stambene jedinice sa mogućnošću kupovine u okviru Regionalnog stambenog programa, Republike Srbije, Potprojekat 7 – Komponenta 4, na 22. sednici održanoj dana 17. marta 2023. godine, donela je Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa Listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova.

Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Novog Sada dodelom u zakup 94 stambene jedinice sa mogućnošću kupovine u okviru Regionalnog stambenog programa, Republike Srbije, Potprojekat 7 – Komponenta 4, na 22. sednici održanoj dana 17. marta 2023. godine, donela je Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa Listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova.

27.03.2023.

Odluka sa listom reda prvenstva Veternik 94 stambene jedinice

Konačna lista korisnika – 94 stambene jedinice Novi Sad, Veternik