Kontakt ЋИРLATENG
Međunarodni dan migranata

Međunarodni dan migranata

17.12.2020.

Međunarodni dan migranata, 18. decembar, Srbija i ove godine dočekuje sa jednim od najbolje uređenh sistema prihvata i upravljanja migracijama, za šta je i u poslednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Republike Srbije u pridruživanju Evropskoj uniji dobila posebne pohvale.Ovo je tim značajnije ako se ima u vidu da je 2020. bila godina velikih izazova, pre svega zbog pandemije novog koronavirusa. Velikim naporom zaposlenih u Komesarijatu za izbeglice i migracije ova infekcija do sada nije značajnije ušla u prihvatne i centre za azil.

Na današnji dan u 19 prihvatnih i centara za azil boravi 6.015 migranata, od toga 660 dece. Prema nacionalnoj strukturi najviše ih je iz Avganistana, Sirije i Pakistana. U procesu upravljanja migracijama, Republika Srbija nastavlja da postupa odgovorno, organizovano i humano, maksimalno se trudeći da, koliko se može u uslovima pandemije i većeg priliva migranata u centre, zadovolji standarde u oblasti prihvata, zbrinjavanja, smeštaja, pravne, socijalne i zdravstvene zaštite migranata koji se nalaze na njenoj teritoriji. Posebno se vodi računa o zaštiti ranjivih kategorija, žena, dece, maloletniika bez pratnje, starijih i bolesnih lica. Deci migrantima omogućen je pristup obaveznom predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju, dok deo pohađa i srednje škole.

Iako je Zapadnobalkanska migrantska ruta zvanično zatvorena u martu 2016. godine, ona nije prestala da postoji. Srbija je za migrante i dalje samo tranzitna zemlja na njihovom putu ka nekoj od zemalja Zapadne Evrope. Komesarijat za izbeglice i migracije posebno se zahvaljuje na podršci Radnoj grupi za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, kao i Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugim državnim institucijama. Zahvalni smo na podršci i saradnji i jedinicama lokalne samouprave koje su pogođene povećanim brojem migranata, međunarodnim organizacijama i donatorima, pre svih Evropskoj uniji, implement partnerima, nevladinom sektoru, kao i onima koji su prepoznali potrebe i pomogli lokalnim zajednicama. Srbija ima aktivnu ulogu u rešavanju pitanja mešovitih migracionih tokova i očekuje da bude deo jedinstvenog evropskog rešenja.

I ove godine podsećamo da je usled raspada bivše SFRJ i konflikata koji su usledili devedesetih godina prošlog veka, došlo je do toga da u Srbiji utočište potraži više od 800.000 izbeglica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, koje Republika Srbija zbrinjava iz budžetskih i donatorskih sredstava. Migracije su izazov sa kojim se suočava cela međunarodna zajednica. Srbija može da bude ponosna na svoj human i civilizovan pristup ovom globalnom fenomenu, koji nije počeo juče, i neće prestati sutra.