Kontakt ЋИРLATENG
Održan drugi sastanak Regionalnog upravnog odbora

Održan drugi sastanak Regionalnog upravnog odbora

24.04.2024.

U Tirani je održan drugi sastanak Regionalnog upravnog odbora projekta „Regionalna podrška EU sistemima upravljanja migracijama osetljivim na zaštitu na Zapadnom Balkanu – faza III’’. Članovi Upravnog odbora su predstavnici projektnih partnera sa Zapadnog Balkana, Evropske komisije i implementacionih patnera: Međunarodne organizacije za migracije, Agencije za azil EU, Frontekasa i UNHCR-a.

Kao korisnici projekta u Republici Srbiji, sastanku su prisustvovali zamenica komesara Svetlana Velimirović i predstavnici Ministartva unutrašnjih poslova.

Na sastanku je razmatran Radni plan za narednih godinu dana. Implemetacioni partneri su predstavili aktivnosti koje su planirane za sprovođenje u cilju relizacije planiranih rezultata.

Učesnici sastanka su se saglasili o važnosti dostizanja odgovoarajućih standarda u oblasti azila i migracija. Evropska unija je iskazala spremnost da nastavi sa obezbeđivanjem podrške, naročito u kontekstu nove politike EU definisane nedavno usvojenim Paktom EU o migracijama i azilu. Usaglašavanje sa novom evropskom politikom biće izazov za agencije koje sprovode projekata uzimajući u obzir da odgovarajuću podršku moraju da obezbede i zemljama članicama EU.