Kontakt ЋИРLATENG
Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Promovisanje upravljanja migracijama zasnovano na dokazima za maksimiziranje razvojnog potencijala migracija“

Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Promovisanje upravljanja migracijama zasnovano na dokazima za maksimiziranje razvojnog potencijala migracija“

25.04.2024.

U Trening centru za migracije u Plandištu održan je prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Promovisanje upravljanja migracijama zasnovano na dokazima za maksimiziranje razvojnog potencijala migracija“

Komesarijat za izbeglice i migracije u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Dečijim fondom UN (UNICEF), Agencijom UN za izbeglice (UNHCR) i Programom UN za razvoj (UNDP) sprovodi projekat „Promovisanje upravljanja migracijama zasnovano na dokazima za maksimiziranje razvojnog potencijala migracija“ , koji se finansira sredstvima „Multipartnerskog poverilačkog fonda za migracije“ (MMPTF).

Zajednički cilj projekta je unapređenje upravljanja migracijama kroz jačanje nacionalnih i lokalnih kapaciteta i ekspertize za sveobuhvatno i inkluzivno upravljanje znanjem o migracijama, sprovođenje obuka i treninga u cilju jačanja kapaciteta državnih organa u oblasti upravljanja migracijama.

Zamenica komesara za izbeglice i migracije Svetlana Velimirović zahvalila se MPTF, svim partnerskim UN organizacijama i kancelariji stalnog koordinatora UN u Republici Srbiji i istakla je da će Komesarijat nastaviti da jača sopstvene kapacitete i dalje unapređuje mehanizme za kreiranje i sprovođenje javnih politika u oblasti upravaljanja migracija. Migracije su multisektorski i multidimenzionalni fenomen koji zahteva holistički pristup i uključivanje svih relevantnih aktera.

Predstanici IOM-a, UNICEF-a, UNDP-a i UNHCR-a su se zahvalili Komesarijatu na dobroj saradnji i naglasili da je Republika Srbija veoma dobar i uspešan primer za proces upravljanja migracijama.

Tokom sastanka Upravnog odbora istaknuto je da migracije, ako se njima dobro i efikasno upravlja, predstavljaju razvojni resurs i mogu doprineti ekonomskom i privrednom jačanju zemlja domaćina. U tom smislu je i ključni cilj Globalnog dogovora o migracijama da omogući sigurne, uređene i regularne migracije, uz istovremeno smanjivanje učestalosti i negativnih uticaja neregularnih migracija kroz multisektorsku saradnju na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou.