Kontakt ЋИРLATENG
Održana obuka na temu Upravljanje migracijama i zaštita

Održana obuka na temu Upravljanje migracijama i zaštita

20.03.2023.

U saradnji Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (KIRS), Međunarodnog centra za razvoj migracionih politika (ICMPD) i univerziteta u Mastrihtu, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta i partnerstva za upravljanje migracijama“ u Srbiji održana je obuka na temu ,,Uvod u upravljanje migracijama i zaštita“.

S tim u vezi, u Trening centru za migracije u Plandištu, 15. i 16. marta 2023. godine je održana dvodnevna druga po redu obuka „Uvod u upravljanje migracijama i zaštita“ koju su vodile Talita Dubov, ekspert na temu migracija, Manja Vitasović i Andrej Naumović iz  Međunarodnog centra za razvoj migracionih politika (ICMPD).

Cilj treninga je da se dugogodišnje praktično iskustvo u radu sa migrantima unapredi produbljivanjem teoretskog znanja u okviru migracija. Teme obrađivane na obuci su: Globalni i regionalni trendovi, Uvod u podatke o migracijama, Uvod u efekte migracija, Uvod u prisilne migracije, Uvod u iregularne i tranzitne migracije i Uvod u radne migracije. 

Ovo je jedna u nizu obuka u svrhu jačanja kapaciteta službenika za prihvat- terenaca radi unapređenja znanja i sticanja novih veština u oblasti migracija.