Kontakt ЋИРLATENG
Opština Bujanovac raspisala je drugi javni poziv za rešavanje stambenih potreba lica koja borave u kolektivnom centru „Salvatore i Tehnička škola“

Opština Bujanovac raspisala je drugi javni poziv za rešavanje stambenih potreba lica koja borave u kolektivnom centru „Salvatore i Tehnička škola“

25.04.2024.

Opština Bujanovac raspisala je Javni poziv za izbor korisnika sredstava namenjenih za rešavanje stambenih potreba kroz podelu pomoći pri kupovini individualnih stambenih jedinica i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije a koji se odnosi na kupovinu individualnih stambenih jedinica licima koja borave u kolektivnom centru „Salvatore i Tehnička škola“ u Bujanovcu, a kojima nije rešeno stambeno pitanje.

Javni poziv je raspisan u saradnji sa UNOPS-om, u okviru projekta „ Poboljšanje uslova života privremeno raseljenih Roma i drugih marginalizovanih grupa u Bujanovcu kroz socijalno stanovanje i mere aktivne inkluzije “.

Rok za podnošenje prijava je 23. maja 2024. godine do 14 časova i prijave se podnose u Opštinskoj upravi Bujanovac.

Tekst javnog poziva i detaljne informacije sa pratećom dokuentacijom možete preuzeti na sajtu opštine Bujanovac https://bujanovac.rs/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81/