Kontakt ЋИРLATENG
Opština Nova Crnja raspisala je javni poziv za dodelu seoskih kuća porodicama interno raseljenih lica

Opština Nova Crnja raspisala je javni poziv za dodelu seoskih kuća porodicama interno raseljenih lica

25.03.2024.

Opština Nova Crnja raspisala je javni poziv za dodelu pomoći porodicama interno raseljenih lica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu pomoći u građevinskom materijalu za adaptaciju predmetne kuće.

Na javni poziv mogu da se prijave interno raseljena lica koja imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji opštine Nova Crnja.

Rok za podnošenje prijava je 24. april 2024. godine.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije https://kirs.gov.rs/cir/javni-pozivi/stambene-potrebe-izbeglica/0 u delu Javni poziv, a detaljne informacije sa potrebnom pratećom dokumentacijom možete dobiti u opštini Nova Crnja u Povereništvu za izbeglice.