Kontakt ЋИРLATENG
Opština Velika Plana raspisala je javni poziv za dodelu seoskih kuća porodicama interno raseljenih lica

Opština Velika Plana raspisala je javni poziv za dodelu seoskih kuća porodicama interno raseljenih lica

14.03.2024.

Opština Velika Plana raspisala je javni poziv za dodelu pomoći porodicama interno raseljenih lica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu pomoći u građevinskom materijalu za adaptaciju predmetne kuće.

Na javni poziv mogu da se prijave interno raseljena lica koja imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji opštine Velika Plana.

Rok za podnošenje prijava je 26. april 2024. godine.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije https://kirs.gov.rs/cir/javni-pozivi/stambene-potrebe-izbeglica/0 u delu Javni poziv, a detaljne informacije sa potrebnom pratećom dokumentacijom možete dobiti u opštini Velika Plana u Povereništvu za izbeglice.