Kontakt ЋИРLATENG
Padionica o lokalnom akcionom planiranju u kontekstu migracija i razvoja

Padionica o lokalnom akcionom planiranju u kontekstu migracija i razvoja

01.09.2021.

U Trening centru za migracije u Plandištu 30. i 31. avgusta 2021. godine, održana je radionica za lokalno akciono planiranje za upravljanje migracijama. Radionicu su organizovali Komesarijat za izbeglice i migracije i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Radionici su prisustvovali radni timovi iz četiri jedinice lokalne samouprave Braničevskog okruga, i to: Velikog Gradišta, Malog Crnića, Golubca i Žabara. Glavne teme radionice su bile kreiranje novih, kao i revizija postojećih lokalnih akcionih planova (LAP), a posebna pažnja je posvećena ekonomskim migracijama, kako internim tako i eksternim, i trgovini ljudima. Takođe, bilo je reči i o unapređenju koordinacije i saradnje sa predstavnicima dijaspore i povratnicima.

Predstavnici lokalnih samouprava su dali pregled svojih lokalnih akcionih planova, do sada realizovanih aktivnosti i uočenih trendova na nivou njihovih opština.