Kontakt ЋИРLATENG
Podela paketa hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica sa teritorije Grada Leskovca

Podela paketa hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica sa teritorije Grada Leskovca

30.04.2024.

U prostorijama mesne zajednice u Leskovcu uručeni su paketi hrane za 60 porodica interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu a vrednost pojedinačnog paketa iznosi 6.000 dinara.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije obezbedio je novčana sredstava u ukupnom iznosu od 600.000 dinara za nabavku paketa hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji Grada Leskovaca.

Komesarijat je u saradnji sa gradom Leskovcem na ovaj način pomogao 100 porodica najugroženijih izbeglica i interno raseljenih lica i nastaviće da pruža podršku Jedinicama lokalne samouprave kako bismo im omogućili što kvalitetnije uslove života.