Kontakt ЋИРLATENG
Potpisani Memorandumi o saradnji sa nevladinim organizacijama za pružanje podrške i pomoći korisnicima prihvatnih i azilnih centara

Potpisani Memorandumi o saradnji sa nevladinim organizacijama za pružanje podrške i pomoći korisnicima prihvatnih i azilnih centara

15.03.2024.

Komesarka za izbeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević održala je sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija  na temu nastavka saradnje i obezbeđivananja podrške i pomoći korisnicima prihvatnih i azilnih cenatara kojima rukovodi Komesarijat.

Tokom sastanka komesarka Stanisavljević potpisala je i Memorandume o saradnji sa 15 nevladinih organizacija, koji su značajni partneri Komesarijata u obezbeđivanju svih aktivnosti u centrima za azil i prihvatnim centrima.

'' Važno nam je da sva lica u našim centrima imaju smeštaj, hranu zdrastvenu negu, psihosocijalnu podršku, informacije, besplatnu pravnu pomoć, ali i pomoć u potrebi za međunarodnom zaštitom u ostvarivanju prava u oblasti pristupa ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima odnosno integraciji, kao i pomoć u obrazovanju i postupku traženja azila. Pred nam je još mnogo izazova, truda i  zajedničkih napora  jer su migracije kao demografski izazovi naša svakodnevica. Komesarijat za izbeglice i migracije je posvećen rešavanju problema navedenih kategorija a pouzdan i odgovoran partner u svim ovim procesima i pružanja pomoći navedenim kategorijama, jeste upravo Vi i zato su Memorandumi o saradnji koje danas potpisujemo veoma važni '' rekla je komesarka Stanisavljević.

Nevladine organizacije sa kojima su potpisani Memorandumi o saradnji su Humanitarna organizacija CARITAS, Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN), Centar za istraživanje i razvoj društva (IDEAS), Grupa za decu i mlade (INDIGO), Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja (ATINA), Međunarodna mreža pomoći (IAN), Danski savet za izbeglice (DRC), Beogradski centar za ljudska prava, Kriket federacija Srbije, Info Park, Centar za populacionu politiku i održivi razvoj, Centar za kriznu politiku i reagovanje, Ekumenska humanitarna organizacija, Sigma plus i Udruženje OM.