Kontakt ЋИРLATENG
Predstavnici Komesarijata posetili korisnike kolektivnog centra u Bujanovcu

Predstavnici Komesarijata posetili korisnike kolektivnog centra u Bujanovcu

25.04.2024.

Predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije obišli su kolektivni centar ''Salvatore i Tehnička škola'' u Bujanovcu i razgovarali sa interno raseljenim licima koja su smeštena u centru, a kojima još uvek nije obezbeđeno stambeno rešenje.

Tokom obilaska predstavnici Komesarijata obavestili su korisnike centra o raspisanom javnom pozivu koji sprovodi opština Bujanovac u saradnji sa UNOPS-om, a putem koga se svim zainteresovanim licima može otkupiti individualna stambena jedinica, kao i o javnom pozivu za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, odnosno odgovarajućih nepokretnosti koji planira da raspiše Komesarijat u cilju zbrinjavanja preostalih porodica koje ne reše svoje stambeno pitanje po javnom pozivu opštine Bujanovac.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije ulaže napore da sva interno raseljena lica koja su smeštena u kolektivnom centru konačno reše svoje stambeno pitanje i dobiju svoj krov nad glavom.