Kontakt ЋИРLATENG
Studijska poseta delegacije Komesarijata za izbeglice i migracije Gruziji

Studijska poseta delegacije Komesarijata za izbeglice i migracije Gruziji

26.03.2024.

Predstavnici delegacije Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije tokom petodnevne posete Gruziji upoznali su se i razmenili znanja, iskustva i dobre prakse na polju pružanja asistencije dobrovoljnog povratka i reintegraciju u zemlju porekla, sa predstavnicima državnih institucija Gruzije i nevladinim organizacijama.

Tokom boravka u Tbilisiju, predstavnici delegacije Komesarijata prisustvovali su sastancima sa stručnjacima i predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova – Odeljenje za međunarodne odnose i Odeljenje za migracije,  Ministarstva za interno raseljena lica sa okupiranih teritorija, rad, zdravstvo i socijalna pitanja – Služba za integraciju-reintegraciju i podršku raseljenim licima, Sekretarijatom Državne komisije za pitanja migracije i upoznali se sa zakonskim propisima, procedurama i praksom koju Gruzija implementira u cilju uspešne reintegracije dobrovoljnih povratnika. Tom prilikom članovi delegacije Komesarijata za izbeglice i migracije održali su prezentaciju o misiji, viziji, nadležnostima, atktivnostima i realizovanim projektima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Pored državnih institucija, predstavnici Komesarijata su održali sastanak sa šeficom misije IOM-a u Gruziji, Sanjom Čelebić Lukovac, sastanak sa predstavnikcom francuske kancelarije za imigraciju i integraciju u Gruziji OFII i koordinatorkom projekta reintegracije CARITAS. U sklopu programa, predstavnici delegacije su obišli Centar za privremeni smeštaj i Prihvatni centar za tražioce azila Martkopi. Poslednjeg dana, delegacija je posetila servisni centar IOM-a u opštiniu Telavi i održala sastanak sa korisnicom za podršku i reintegraciju.

Poseta je relizovana u okviru projekta „Jačanje kapaciteta i partnerstva za upravljanje migracijama u Srbiji“ koju finansira Švajcarska, a u organizaciji Međunarodne organizacije za migracije.

Ovom posetom omogućeno je zaposlenima i radno angažovanim u Komesarijatu razmena znanja i iskustava na temu dobrovoljnog povratka i reintegracije i dogovoren je nastavak saradnje.