Kontakt ЋИРLATENG
Tragedije novih kriza ne smeju da potisnu probleme starih

Tragedije novih kriza ne smeju da potisnu probleme starih

19.06.2022.

 Svetski dan izbeglica, 20. jun 2022.  obeležava se u kontekstu nove  izbegličke krize prouzrokovane ratom na tlu Evrope, koji stvara i produbljuje migratorne talase mnogo širih razmera što se oseća u celom svetu, pa i u Srbiji.

Poslednjih meseci,  broj migranata iz Azije i Afrike u centrima u Srbiji povećao se za 55 odsto. Na današnji dan u centrima za azil i prihvatnim centrima Komesarijata za izbeglice i migracije smešteno je ukupno 5.082 migranta iz ovih delova sveta. Prema nacionalnoj strukturi, najviše ih je iz Avganistana, Sirije, Pakisatna, Burundija i Bangladeša. Procene su da se izvan centara nalazi njih još oko 2.000.

Što se ukrajinskih izbeglica tiče, Komesarijatu za izbeglice i migracije, preko poverenika u 78 opština i gradova u Srbiji, za pomoć se do sada obratilo 2.020 ukrajinskih državljana, koji su u privatnom smeštaju. Njima, kao i onima koje su radnici Komesarijata dočekivali na graničnim prelazima, podeljeno je do sada više od 20.000 paketa pomoći u hrani i proizvodima za higijenu.

Za one koji nemaju smeštaj, Komesarijat je obezbedio trajni prihvat u Centru za azil u Vranju. Na današnji dan, u tom centru smešteno je 71 lice, najviše žena sa decom. Deca su od dolaska u Centar upisana u redovne osnovne i srednje škole. Svi korisnici izuzetno su lepo primljeni od lokalne zajednice.

Komesarijat za izbeglice i migracije zahvaljuje svim partnerima u državi, međunarodnim organizacijama, bilateralnim i drugim zemljama donatorima, UN organizacijama i razvojnim agencijama, nevladinom sektoru,  firmama i kompanijama koje su donirale pomoć,  naučno-prosvetnim domaćim i stranim institucijama, regionalnim partnerima, svim lokalnim samoupravama kao i svima drugima koji pomažu rešavanju izbegličkih pitanja u Srbiji.

 U isto vreme želimo da naglasimo da tragedije novih kriza ne smeju da potisnu probleme  starih, izbeglica iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske iz ratova devedesetih, kao i rešavanje potreba 200.000 ljudi sa Kosova i Metohije, koji se – od bombardovanja 1999. -  već 23 godine nalaze u najdužem internom raseljenju u Evropi.

Na Svetski dan izbeglica 20. juna 2022.  Komesarijat za izbeglice i migracije, u saradnji sa partnerima, uručiće u Beogradu ugovore o kupovini 60 stanova izbeglicama iz BiH i Republike Hrvatske kupljenih kroz Regionalni stambeni program.

Komesarijat je do sada stambeno zbrinuo više od 25.000 izbegličkih i raseljeničkih porodica, najvećim delom budžetskim sredstvima Republike Srbije. Dodatno smo ekonomski osnažili više od 22.000 porodica da započnu svoj posao. Nastavićemo da radimo i zbrinjavamo sve dok ima onih koji su  u potrebi.  Isto tako, u saradnji sa svim institucijama države Srbije, ostajemo posvećeni odgovornom upravljanju migracijama čime dajemo doprinos jačanju mira i stabilnosti na Balkanu.